Προορισμοί που συσχετίζονται με στοιχεία άυλου πολιτισμού και πώς αυτό τους επηρεάζει τουριστικά: Μελέτη περίπτωσης των νησιών Φούρνοι και Ικαρία

Μεταπτυχιακή Εργασία 27567 42 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προορισμοί που συσχετίζονται με στοιχεία άυλου πολιτισμού και πώς αυτό τους επηρεάζει τουριστικά: Μελέτη περίπτωσης των νησιών Φούρνοι και Ικαρία
Συγγραφέας:
Καρύδη Ψαράκου, Μαρία, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Ο τουρισμός έχει αποτελέσει ένα σπουδαίο οικονομικό εργαλείο σε όλο τον κόσμο, έχοντας επηρεαστεί από αρκετούς παράγοντες, όπως όμορφα τοπία, εξαιρετικές υποδομές και διάφορα πολιτισμικά στοιχεία. Σε όλο τον κόσμο, διάφοροι άνθρωποι έχουν παρατηρηθεί με διαφορετική κουλτούρα και στοιχεία που παρουσιάζουν διάφορα χαρακτηριστικά και τρόπους ζωής. Η Αφρική, για παράδειγμα, έχει
έναν πολύ πλούσιο πολιτισμό που προσελκύει πολλούς τουρίστες να παρατηρήσουν τον τρόπο ζωής. Οι Φούρνοι και η Ικαρία, όπως έχει φανεί έχουν ξεχωριστά πολιτισμικά στοιχεία που έχουν μετατρέψει τα νησιά σε κύριο τουριστικό προορισμό στην περιοχή τους. Αυτή η μελέτη εστιάζει στη σημασία των
άυλων πολιτισμικών στοιχείων και πώς ορισμένοι προορισμοί συνδέονται με αυτά μέχρι σημείου ότι οι επισκέπτες τα επιλέγουν ακριβώς για αυτά τα στοιχεία. Καλά παραδείγματα, που αποτελούν και τη μελέτη περίπτωσης της έρευνας αυτής είναι τα νησιά Φούρνοι και Ικαρία, δύο νησιά που βρίσκονται στο Αιγαίο πέλαγος που
είναι κοντά μεταξύ τους γεωγραφικά, αλλά και πολιτισμικά. Για να υποστηριχθεί και να επιβεβαιωθεί η υπόθεση, η μελέτη χρησιμοποιεί ποιοτική προσέγγιση με ατομικές συνεντεύξεις, η οποίες γίνονται ενώπιος ενωπίω, σε αυτούς τους συγκεκριμένους προορισμούς, με τουρίστες αφενός και ντόπιους αφετέρου, ως συνεντευξιαζόμενους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστικός τουρισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, άυλος πολιτισμός, Ικαρία, Φούρνοι
Περιγραφή:
43 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIAKARYDI.pdf

5 MB