Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ένταξη Μεταναστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26948 87 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ένταξη Μεταναστών
Συγγραφέας:
Σμυρνής, Δημήτριος, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ένταξη Μεταναστών»
αποτελείται από πέντε κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εννοιολογική προσέγγιση του όρου μετανάστευσης και καταγράφονται τα είδη, οι τύποι και τα αίτια του φαινομένου, εξετάζονται οι όροι της μεταναστευτικής πολιτικής, τα μοντέλα ένταξης καθώς και η ένταξη στην Ελλάδα του σήμερα.
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την υποδοχή των μεταναστών. Στην αρχή
παρουσιάζεται η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα μας και πραγματοποιείται μία καταγραφή και σύγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη του 2013 με τη νέα Στρατηγική του 2018. Γίνεται αναφορά στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων και στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι προκλήσεις της Μεταναστευτικής κρίσης
καταγράφοντας τους τρόπους που προσεγγίζονται οι μετανάστες αναφορικά με την υποδοχή , την ταυτοποίηση και στέγαση.
Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους τρόπους που προσεγγίζει το φαινόμενο ώστε να δημιουργεί ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται και η ερευνητική μεθοδολογία με βασικό
εργαλείο τη συνέντευξη Μέσα από τη συγκέντρωση εμπειρικού υλικού από τις
ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι ερωτηθέντες εξάγονται συμπεράσματα για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ένταξη των μεταναστών, την αλληλεπίδραση των μεταναστών με τις τοπικές κοινωνίες, τη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση για την ένταξη των μεταναστών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ένταξη, Μεταναστευτική πολιτική, Μεταναστευτικό, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δίκτυο Πόλεων
Περιγραφή:
71 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DimitriosSmyrnis.pdf

1 MB