Πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και ρύθμιση της όρεξης

Πτυχιακή Εργασία 26429 160 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και ρύθμιση της όρεξης
Συγγραφέας:
Βλάχου, Ευαγγελία, Οδυσσεύς
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιάννη, Αμαλία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης των φυτικών πρωτεϊνών στη ρύθμιση της όρεξης. Περιγράφηκαν οι πρωτεΐνες και ο ρόλος τους στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές φυτικών πρωτεϊνών από τα όσπρια, τα δημητριακά και τους ξηρούς καρπούς και πώς αυτές μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα μέσω μαγειρικών παρασκευών για την καλύτερη απορρόφηση των πρωτεϊνών τους. Παρουσιάστηκαν δίαιτες που βασίζονται σε φυτικές τροφές, όπως η μεσογειακή διατροφή και η δίαιτα DASH. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η όρεξη και ποια συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού συμμετέχουν. Ολοκληρώνοντας, καταγράφηκαν αρκετές έρευνες από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και είναι σχετικές με τις πηγές φυτικών πρωτεϊνών και τον τρόπο που αυτές επιδρούν στην πείνα, στον κορεσμό και σε βιοχημικές παραμέτρους του αίματος. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω: Η αντικατάσταση των ζωικών από φυτικές πρωτεΐνες προσφέρει ισάξια αποτελέσματα στη ρύθμιση της όρεξης και του κορεσμού, όπως και καλύτερη γλυκαιμική απόκριση. Οι πηγές φυτικών πρωτεϊνών προάγουν την υγεία, καθώς βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και στην πρόληψη από ασθένειες. Είναι σημαντικές για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, διότι στο άμεσο μέλλον θα δώσουν λύση στο επισιτιστικό πρόβλημα που θα προκύψει και θα βοηθήσουν στη μείωση των κλιματολογικών αλλαγών, μέσω της ορθότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων που προσφέρει ο πλανήτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Πρωτεΐνη - Διαιτολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή διατροφή, βιωσιμότητα περιβάλλοντος,πείνα,πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης,κορεσμός
Περιγραφή:
86 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvangeliaVlachou.pdf

2 MB