Οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη μουσική βιομηχανία. Μια ποιοτική προσέγγιση

Πτυχιακή Εργασία 23475 45 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη μουσική βιομηχανία. Μια ποιοτική προσέγγιση
Συγγραφέας:
Κώτσελας, Θεόδωρος, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να μελετήσουμε το πώς οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών(ΤΠΕ) έχουν συμβάλει στη μουσική βιομηχανία, μέσω της συνεχούς εξέλιξής τους. Αναλυτικότερα θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, στο παρόν και θα εξετάσουμε και όλα αυτά που μπορούν να γίνουν στο μέλλον.

Αυτό που θα δούμε είναι το κατά πόσον αυτή η εξέλιξη, έχει βοηθήσει όντως και στην εξέλιξη της όλης μουσικής βιομηχανίας, εάν έχει βοηθήσει τους ίδιους τους καλλιτέχνες καθώς επίσης και το τι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, προς το καλύτερο.

Για να ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία, βοήθησαν μουσικοί,καλλιτέχνες και μουσικοί παραγωγοί, που με τις γνώσεις τους, προσέφεραν πολλά για την κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και για το τι περιμένουμε στο μέλλον. Απάντησαν σε ερωτήματα με τη μορφή συνέντευξης και στο τέλος, με βάσει τις απαντήσεις τους αυτες, βγήκαν τα τελικά συμπεράσματα.

Όπως θα δούμε, η εξέλιξη της τεχνολογίας, βοηθάει πολύ στη βελτίωση της ποιοτικότερης και γρηγορότερης παραγωγής της μουσικής, σε σχέση με το παρελθόν καθώς επίσης οι νέες τεχνολογίες, βοηθούν πολύ και ποικιλοτρόπως και τη ζωντανή μουσική. Επιπρόσθετα , θα δούμε ότι τα νέα μέσα που έχει κάποιος για να προωθήσει σήμερα τη μουσική του και πως αυτά βοηθούν στο να προβληθεί σε μεγαλύτερο κοινό.

Η πτυχιακή εργασία έχει 4 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο, γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της μουσικής βιομηχανίας, σε διάφορους τομείς της, που αφορούν τους μουσικούς και τους μουσικούς παραγωγούς. Στο 2ο κεφάλαιο, μελετάται η μεθοδολογία της εργασίας, δηλαδή ο στόχος της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, ο οδηγός των συνεντεύξεων, καθώς επίσης και η ερευνητική μέθοδος και διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στο 3ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους μουσικούς και τους μουσικούς παραγωγούς. Στο 4ο κεφάλαιο, μελετούνται τα συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Στο τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Λέξεις-κλειδιά:
Συνεντεύξεις, ΤΠΕ, Εξέλιξη μουσικής βιομηχανίας, μουσική παραγωγή
Περιγραφή:
69 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TheodorosKotselas.pdf

1 MB