Αποτίμηση και Αξιολόγηση Βιντεοδιαλέξεων στο E-class όλων των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Πτυχιακή Εργασία 23462 45 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση και Αξιολόγηση Βιντεοδιαλέξεων στο E-class όλων των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Συγγραφέας:
Γουρδούπης, Ιωάννης, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σημερινό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και αυτό γιατί, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, προσφέρουν εναλλακτικά και αποτελεσματικά μοντέλα μάθησης, όπως είναι αυτά της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εξ’ αποστάσεως αλλά και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μέσα από τη χρήση των βιντεοδιαλέξεων του e-Class στους φοιτητές όλων των τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, στο οποίο απάντησαν 176 φοιτητές. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε, ότι οι φοιτητές ικανοποιήθηκαν από τον τρόπο εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιτυγχάνεται με τις βιντεοδιαλέξεις και τον αξιολόγησαν θετικά. Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι, όταν συνδυάζεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω των βιντεοδιαλέξεων με τη δια ζώσης διδασκαλία, τότε μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτική τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα, βιντεοδιάλεξη,ηλεκτρονική μάθηση
Περιγραφή:
114 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IoannisGourdoupis.pdf

2 MB