Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας moodle

Πτυχιακή Εργασία 23456 57 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας moodle
Συγγραφέας:
Παπαθανασίου, Θεοφάνης, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Στη σύγχρονη εποχή η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικά εκπαιδευτικό. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η πανδημία του COVID-19 κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούσαν να παραλύσουν όλοι οι παραπάνω τομείς. Αντίθετα οι νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν βασικό εργαλείο στήριξης των λειτουργιών της κοινωνίας πόσο μάλλον σε εκπαιδευτικό επίπεδο όπου οι μαθητές δεν αποκόπηκαν από τη μαθησιακή διαδικασία αφού είχαν καθημερινή επαφή με τους δασκάλους τους γεγονός που τους βοήθησε όχι μόνο σε μαθησιακό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Για αυτόν τον λόγο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να είναι καταρτισμένοι για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αρχικά αναλύονται βασικές θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τον σκοπό, τους τρόπους διδασκαλίας τόσο στο παραδοσιακό μοντέλο όσο και στο εξελισσόμενο μοντέλο εκπαίδευσης και παρατίθενται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με αυτά. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στο e-learning με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη διαδικασία μάθησης των Φυσικών Επιστημών. Ακόμα παραθέτονται συγκεκριμένα εργαλεία που προάγουν τη μάθηση. Γίνεται αναφορά σε συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση όπως είναι το εργαλείο moodle με το οποίο ασχολήθηκα διεξοδικά και δημιούργησα τη δική μου πλατφόρμα.
Το moodle αποτελεί ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον δάσκαλο να δημιουργήσει και να ηγηθεί μιας ηλεκτρονικής τάξης. Ο δάσκαλος μπορεί μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστικές ασκήσεις να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία παιχνίδι και συνεπώς πιο προσιτή για το μαθητή του δημοτικού. Για να είναι όμως επιτυχημένη η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος του μαθητή από τον διδάσκοντα ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω test και quiz που θα δημιουργεί ο εκείνος. Έτσι ανά πάσα στιγμή ο δάσκαλος μπορεί να γνωρίζει σε τι επίπεδο βρίσκεται ο κάθε μαθητής γεγονός που σε μία πραγματική τάξη δεν θα ήταν εφικτό αφού δεν διατίθεται ο χρόνος στον δάσκαλο να ασχοληθεί ξεχωριστά με κάθε μαθητή και να προσαρμόσει το μάθημα στις αδυναμίες του καθενός.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτική τεχνολογία
Διαδικτυακές εφαρμογές
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές Επιστήμες, Διαδικτυακή Πλατφόρμα, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ηλεκτρονική πλατφόρμα, Διδασκαλία
Περιγραφή:
60 σ.:εικ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TheofanisPapathanasiou.pdf

4 MB