Γεωγραφική ανάλυση και χαρτογράφηση δεικτών παχυσαρκίας, φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης σε παιδιά ηλικίας 5-18 ετών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 16217 303 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωγραφική ανάλυση και χαρτογράφηση δεικτών παχυσαρκίας, φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης σε παιδιά ηλικίας 5-18 ετών στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Μιλκονίδου, Άννα
Περίληψη:
Η παιδική παχυσαρκία είναι μια πολύ-παραγοντική νόσος, οι βασικοί όμως παράμετροι που οδηγούν στην εκδήλωση της είναι η υπερβολική εκδήλωση φαγητού μεγάλης θερμιδικής αξίας και η ελαττωμένη ή παντελής έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και άσκησης.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χαρτογράφηση των δεικτών παχυσαρκίας , φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης των παιδιών ηλικίας 5-18 ετών στον ελλαδικό χώρο.
Υλικό και μέθοδοι: Επιδημιολογική μελέτη που συμπεριέλαβε το σύνολο των μαθητών όλης τη χώρας (Ν= 335.812)
Παρατηρήθηκε λοιπόν πως τα ποσοστά παχύσαρκου- υπέρβαρου στην Ελλάδα για τα έτη 2014-2015 φτάνουν το 30,2%
Παρατηρούμε ότι οι νομοί με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανήκουν στα νησιά της Ελλάδας και είναι οι νομοί Χίου, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Λέσβου και Πέλλας οι οποίοι ξεπερνούν το 33,0%. Ως προς τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας τα ποσοστά έδειξαν ότι 4/10 παιδιά στην Ελλάδα έχουν μη ικανοποιητικό επίπεδο στη φυσική δραστηριότητα. Παρομοίως, και στο δείκτη τηλεθέασης ο μέσος όρος των παιδιών που υπερβαίνει τα όρια τηλεθέασης βρίσκεται στο 22,6% για όλη την Ελλάδα. Τέλος στις δοκιμασίες αξιολόγησης φυσικής κατάστασης φάνηκε ότι η «κακή επίδοση» έφτασε κατά μέσο όρο το 36,2% των παιδιών στη δοκιμασία αξιολόγησης για τη μυϊκή ισχύ , 26,2% στη δοκιμασία αξιολόγησης ευκαμψίας , το 17,2% στη δοκιμασία αξιολόγησης ταχύτητας , το 19,7% στη δοκιμασία αξιολόγησης μυϊκής αντοχής και το 26,0% στη δοκιμασία αξιολόγησης καρδιοαναπνευστικής αντοχής.
Τα ευρήματα είναι σε συμφωνία με πολλές άλλες πρόσφατες μελέτες που υποδεικνύουν πως η αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητα και φυσικής κατάστασης σε συνδυασμό με μείωση των ωρών τηλεθέασης αποτελούν προστατευτικό παράγοντα έναντι της παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδική Παχυσαρκία, φυσική δραστηριότητα, φυσική κατάσταση, χαρτογράφηση, καθιστική δραστηριότητα
Περιγραφή:
104 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Milkonidou_METEDD_16.pdf

3 MB