Η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών αγωγής καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία 10404 291 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών αγωγής καταναλωτή
Συγγραφέας:
Μουργκάση, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η παρουσίαση ορισμένων αναλυτικών προγραμμάτων της οικιακής οικονομίας διαφόρων χωρών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η εξέλιξη του μαθήματος σε αγωγή καταναλωτή. Παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται λόγος για το είδος και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους νέους ανθρώπους. Η οικιακή οικονομία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού και συνεχίζει και στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν τα αναλυτικά προγράμματα στοχεύουν στην ανάδειξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γενικά στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών. Ακόμη, οι σπουδές κατανάλωσης είναι μέρος της οικιακής οικονομίας αφού έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή, τα οικονομικά της οικογένειας και γενικά τα περί του οίκου. Συμπεραίνουμε, ότι για την καλύτερη εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, καλό θα ήταν η δημιουργία μερικών project που στόχο έχουν να βοηθήσουν και τον μαθητή αλλά και τον διδάσκοντα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση καταναλωτών
Οικιακή οικονομία - Μελέτη και διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση καταναλωτών, οικιακή οικονομία
Περιγραφή:
265 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0