Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Υδρομετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το πλημμυρικό γεγονός της δυτικής Αττικής στις 15 Νοεμβρίου 2017

Πτυχιακή Εργασία 21089
Συγγραφέας:
Πάνος, Κωνσταντίνος, Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μελέτη αλληλεπίδρασης της σκόνης φυσικής προέλευσης με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή 24858
Συγγραφέας:
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος, Κυριάκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία

Διδακτορική Διατριβή 24863
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Χωρική κατανομή ηλιοφάνειας στον ελλαδικό χώρο με βάση τα δεδομένα του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ

Πτυχιακή Εργασία 20181
Συγγραφέας:
Κασσάρα, Σπυριδούλα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Development of an integrated modeling system for simulating the air-ocean wave interactions

Διδακτορική Διατριβή 18864
Συγγραφέας:
Βάρλας, Γεώργιος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των τσουνάμι στη Μεσόγειο

Πτυχιακή Εργασία 14985
Συγγραφέας:
Σύρμα, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Μετεωρολογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Εκτίμηση βροχόπτωσης από δορυφορικά δεδομένα και αξιολόγησή τους

Πτυχιακή Εργασία 19168
Συγγραφέας:
Φιλιππούση, Λουίζα Μαρία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Διαχρονική παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων MERIS/ENVISAT

Πτυχιακή Εργασία 18161
Συγγραφέας:
Καραμιχαλάκη, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μετεωρολογία
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής της θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS

Πτυχιακή Εργασία 17336
Συγγραφέας:
Χίνη, Μαρία Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μετεωρολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0