Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων

Επιστημονική Δημοσίευση 15433
Τύπος δημοσίευσης:
Κεφάλαιο Βιβλίου
Δημιουργός:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2005
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μετασχηματισμός του τοπίου στο κεντρικό Βένετο: προοπτικές εξέλιξης - προστασίας τοπίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19650
Συγγραφέας:
Λάγιου, Ευγενία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική πολιτική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων

Πτυχιακή Εργασία 19675
Συγγραφέας:
Λώλος, Δημήτριος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και ο στόχος της Kυκλικής Oικονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21648
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Βασιλική, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αποτύπωση ενεργειακής κατανάλωσης σχολικών μονάδων: Το παράδειγμα του 105ου Δ.Σ. Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 20239
Συγγραφέας:
Τσιούκα, Παναγιώτα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιβαλλοντική πολιτική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Περιβαλλοντική και χωροταξική πολιτική της Ε.Ε.

Πτυχιακή Εργασία 9713
Συγγραφέας:
Μέγας, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Συστήματα μέτρησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18978
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική πολιτική
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0