Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ελευσίνα: ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας: η Ελευσίνα ιερή πόλη του χθές, η βιομηχανική πόλη του σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 14608
Συγγραφέας:
Τριάδη, Διαμάντω
Καρρά, Χαρά
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 14486
Συγγραφέας:
Κασαπού-Χωριανοπούλου, Ε.
Ματσούκα, Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και Περιβαλλοντικός Δείκτης Ευαισθησίας σε πετρελαϊκή ρύπανση των παραλιών της νήσου Ίου

Πτυχιακή Εργασία 18601
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Παναγιώτης Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Θαλάσσια ρύπανση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανάλυση με GIS ναυτικών ατυχημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα με έμφαση στην μελέτη πετρελαιοκηλίδων

Πτυχιακή Εργασία 17370
Συγγραφέας:
Μιχαλάκος, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Θαλάσσια ρύπανση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0