Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Παράγοντες που επηρεάζουν την αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση: περίτπωση μελέτης Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 7430
Συγγραφέας:
Παγωμένου, Ιφιγένεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Δημογραφικοί δείκτες στις χώρες - μέλη της ΕΕ27 και χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων

Πτυχιακή Εργασία 7896
Συγγραφέας:
Κυριαζή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας - διερεύνηση των δυνατοτήτων επίλυσής του

Πτυχιακή Εργασία 14580
Συγγραφέας:
Σεφέρη-Τσιγαρίδα, Ζωίτσα
Αλεξίου, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αστικό - Ημιαστικό - Αγροτικό νοικοκυριό και γεννητικότητα : η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Πτυχιακή Εργασία 14190
Συγγραφέας:
Κορομηλά, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1997
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Τι είναι υγιής και ενεργός γήρανση και με ποια μέτρα προωθείται. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η εταιρική κοινωνική ευθύνη

Μεταπτυχιακή Εργασία 23118
Συγγραφέας:
Μίχος, Δημήτριος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Το δημογραφικό πρόβλημα της Κύπρου

Πτυχιακή Εργασία 14526
Συγγραφέας:
Μεντώνη, Α.
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0