Παράγοντες που επηρεάζουν την αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση: περίτπωση μελέτης Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 7430 551 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες που επηρεάζουν την αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση: περίτπωση μελέτης Ελλάδα
Συγγραφέας:
Παγωμένου, Ιφιγένεια
Επιβλέπων καθηγητής:
Τραγάκη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Η αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση, που ορίζεται ως ο αριθμός των
γεννήσεων των αρσενικών νεογνών προς αυτών των θηλυκών σε ένα δεδομένο
πληθυσμό, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την επιστημονική
κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε πληθυσμό ο καθορισμός του φύλου κατά τη
γέννηση είναι αποτέλεσμα σύνθετων παραγόντων που αφορούν τόσο στον πατέρα,
όσο και στη μητέρα. 5στόσο, αυτοί δεν είναι οι μόνοι που επηρεάζουν το τελικό
αποτέλεσμα.
Μια σειρά μελετών εδώ και πολλά χρόνια εξετάζουν τις επιπτώσεις που έχουν
στην αναλογία των φύλων και εξωγενείς παράγοντες μιας και γεγονότα που
συμβαίνουν μετά τη σύλληψη, μπορεί να επηρεάσουν διαφορετικά τη βιωσιμότητα
του εμβρύου. Το έμβρυο είναι πιο επιρρεπές σε εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν τη βιωσιμότητά του, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο από τη
σύλληψη, καθώς επίσης και στα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. Έτσι, σύμφωνα με
αυτό η έκθεση των γονέων σε κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τόσο τα
φυσικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και να μεταβάλλει το ψυχολογικό προφίλ τους
είτε άμεσα είτε έμμεσα, μπορεί να επηρεάσει το φύλο του παιδιού κατά τη γέννηση.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι τόσο η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που
αφορά στην παραπάνω θεωρία, όσο και το να γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης της
υπάρχουσας κατάστασης ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον, θα εξεταστεί η
θεωρία ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες συνδέονται άμεσα με την αναλογία των
φύλων κατά τη γέννηση, στα πλαίσια του ελλαδικού χώρου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Αναλογία φύλου - Ελλάδα
Δημογραφία - Ελλάδα
Πληθυσμός - Ελλάδα
Περιγραφή:
145 σ. : πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pagomenou.pdf