Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Γεωμορφολογική - Μορφοτεκτονική μελέτη της Βόρειας Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή 24860
Συγγραφέας:
Βαλκάνου, Κανέλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι θαλάσσιες εγκοπές ως δείκτες μεταβολών της στάθμης θάλασσας από σεισμικά ιστορικά γεγονότα: η περίπτωση της Χιλής στην Εύβοια

Μεταπτυχιακή Εργασία 6540
Συγγραφέας:
Βαλκάνου, Κανέλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0