Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η σχολική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: έρευνα πεδίου: στάσεις και απόψεις καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την σχολική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο κανονικό σχολείο

Πτυχιακή Εργασία 14124
Συγγραφέας:
Φωτιάδη, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 4071
Συγγραφέας:
Φωτιάδη, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τέχνες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0