Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάλυση παραγόντων ποιοτικής εξυπηρέτησης καταναλωτών στα Super markets και η σημασία των Logistics: εμπειρική διερεύνηση.

Πτυχιακή Εργασία 19685
Συγγραφέας:
Βίκα, Δέσποινα, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Κρίσιμοι παράγοντες ανθεκτικότητας (Resilience) επιχειρήσεων στο περιβάλλον της κρίσης. Εμπειρική Διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21810
Συγγραφέας:
Βίκα, Δέσποινα, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0