Γεωγραφική ανάλυση του πολιτισμικού τοπίου: Κύθηρα: το νησί και ο οικισμός της Χώρας

Πτυχιακή Εργασία 9958 447 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωγραφική ανάλυση του πολιτισμικού τοπίου: Κύθηρα: το νησί και ο οικισμός της Χώρας
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου, Χριστίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Χατζημιχάλης, Κωστής
Περίληψη:
Η πτυχιακή εργασία ασχολήθηκε με τη γεωγραφική ανάλυση του πολιτισμικού τοπίου μέσα από το φάσμα της Γεωγραφικής επιστήμης. Με περίπτωση μελέτης τα Κυθήρα, αναλύθηκε η φυσιογμωμία του νησιού με την ανάπτυξη ανθρωπογεωγραφικών και φυσικογεωγραφικών ζητημάτων. Σε αυτό το πρώτο μέρος με καθοδήγηση την μελέτη του Richard Leonhard το 1899 “Die insel Kythera. Eine geographische onographie”, γίνεται μια σύγχρονη αναφορά με στόχο την σύγκριση και εξακρίβωση των ζητημάτων που αφορούν τα Κύθηρα. Παράλληλα για όσους δεν γνωρίζουν το νησί, συνοπτικά δίνονται οι σημαντικότερες πληροφορίες που χρησιμεύουν ως υπόβαθρο για την μελέτη του πολιτισμικού τοπίου. Η ανάλυση του πολιτισμικού τοπίου εστιάζεται στο πολεοδομικό συγκρότημα του οικισμού της Χώρας, όπου μέσα από την μελέτη της σημασίας της ορατότητας, παράγοντας που οφείλεται για την δημιουργία του οικισμού, παρα-κολουθείται η σταδιακή εξέλιξή του. Το πολιτισμικό ίχνος σε κλίμακα 1:1.000 μειώνεται στα επίπεδα της αρχιτεκτονικής όπου γίνεται διπλή παράθεση με παλαιές φωτογραφίες και αντίστοιχες σύγχρονες, όπως προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα. Στην συνέχεια μας απασχόλησε το πολιτισμικό τοπίο μέσα από την ματιά και την γεωγραφική φαντασία τρίτων. Το λογοτεχνικό τοπίο και η σύνδεση των Κυθήρων με την έννοια του ιδεατού προορισμού, την μετέπειτα περίοδο της αμφισβήτησης και την επαναφορά της πρώτης μυθολογικής διατύπωσης, έρχονται να ολοκληρώσουν την μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Κύθηρα (Αττική) - Χάρτες
Πολιτιστικό τοπίο - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κύθηρα
Περιγραφή:
146 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0