Στάσεις και απόψεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη

Πτυχιακή Εργασία 9903 1081 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και απόψεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση, Χρυσούλα, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Η αμφιβολία των εκπαιδευτικών για την ικανότητα τους να διευθύνουν αποτελεσματικά μία σχολική αίθουσα με 25 (ή και περισσότερους) μαθητές, προβάλλει απειλητική στη σκέψη πολλών άπειρων αλλά και έμπειρων εκπαιδευτικών. Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη πηγή άγχους για τους εκπαιδευτικούς είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς που αναφύονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή της, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της και απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά της σχολικής τάξης ως ομάδας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι η διερεύνηση, τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά, των στάσεων και απόψεων των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με θέματα που αφορούν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών μέσα σε μία σχολική τάξη. Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των καθηγητών σχετικά με τις μορφές συμπεριφοράς των μαθητών που τους δημιουργούν πρόβλημα, τις πιθανές αιτίες εκδήλωσης των προβληματικών αυτών συμπεριφορών, τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται, τις μεθόδους που επιλέγουν να τις αντιμετωπίσουν και πιθανές στάσεις τους που θα μπορούσαν να μειώσουν την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Σχολική τάξη - Διοίκηση και οργάνωση
Διαταραχές συμπεριφοράς στην εφηβεία
Προβληματικά παιδιά - Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιμετώπιση, απόψεις, καθηγητές, συμπεριφορά μαθητών
Περιγραφή:
182 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0