Προσδιοριστικοί παράγοντες για τα χαρακτηριστικά χρήσης του ποδηλάτου και το προφίλ των ποδηλατών

Πτυχιακή Εργασία 9737 605 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί παράγοντες για τα χαρακτηριστικά χρήσης του ποδηλάτου και το προφίλ των ποδηλατών
Συγγραφέας:
Νιόζα, Ελπίδα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς
παράγοντες για χαρακτηριστικά χρήσης
του ποδηλάτου και τα χαρακτηριστικά των ποδηλατών. Το ποδήλατο αποτελεί εναλλακτική
βιώσιμη λύση μετακίνησης, όταν η κυκλοφορική συμφόρηση γίνεται ολοένα και περισσότερο
αντιληπτή. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είν
αι να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι
παράγοντες που επηρεάζουν το προφίλ των χρηστών ποδηλάτου και τα χαρακτηριστικά χρήσης
του. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα,
κατά την οποία έλαβαν μέρος 144 ποδηλάτες
στην περιοχή του νομού Αττικής.
Η
δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η χρήση του ερωτηματολογίου, τον
Δεκέμβριο του 2011.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει όχι μόνο ερωτήσεις που σχετίζονται με
δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο και ε
ισόδημα, αλλά και με ερωτήσεις σχετικά
με τα χαρακτηριστικά των ποδηλατών και χρήσης του ποδηλάτου. Από τα αποτελέσματα των
παλινδρομήσεων
, διαπιστώνεται ότι η αυξανόμενη συχνότητα χρήσης του ποδηλάτου οφείλεται
κυρίως στο χαμηλό εισόδημα των ποδηλατών. Έτ
σι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπάρχουσα
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, το ποδήλατο αποτελεί ένα οικονομικό μέσο μετακίνησης.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους ποδηλάτες, οι οποίοι δηλώνουν ότι το
χρησιμοποιούν για οικονομικούς λόγους. Γι’ αυτό
και τα άτομα αυτά, επιλέγουν να το
χρησιμοποιούν και για λόγους άσκησης αλλά και για να μεταβούν στη εργασία τους.
Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι αυτοί οι ποδηλάτες είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι
και χρησιμοποιούν το ποδήλατο επειδή είναι οικολογικ
ό απέναντι στο περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Λοιπά Θέματα:
Ποδήλατο και ποδηλασία
Ποδηλασία
Οικολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ποδηλασία, παράγοντες, ποδηλάτες, χαρακτηριστικά
Περιγραφή:
96 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, nioza_elpida.pdf