Φωτογραφίες

Υποσειρά 937 1729 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φωτογραφίες
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 13 φακέλους με φωτογραφίες από εκδηλώσεις, ορκωμοσίες, παρελάσεις κ.λπ. του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1932-73
Παραγωγός:
Διδασκαλείο / ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1932 - 1973
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 13 φακέλους με φωτογραφίες από εκδηλώσεις, ορκωμοσίες, παρελάσεις κ.λπ. του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1932-73

Φίλτρα

 

1. Φωτογραφίες 1971-1973

Φάκελος 1085
Χρονική κάλυψη:
1971 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
49 φωτ.

2. Φωτογραφίες ΑΕΙ 1972

Φάκελος 1086
Χρονική κάλυψη:
1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
28 φωτ.

3. Φωτογραφίες 1971-1972 ή 73

Φάκελος 1087
Χρονική κάλυψη:
1971 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
28 φωτ.

4. Χαροκόπειος 21/04/1972

Φάκελος 1090
Χρονική κάλυψη:
1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
136 φωτ.

5. Χαροκόπειος 15/11/1972

Φάκελος 1091
Χρονική κάλυψη:
1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
114 φωτ.

6. Φωτογραφίες 1972

Φάκελος 1094
Χρονική κάλυψη:
1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
22 φωτ.

7. Φωτογραφίες 1971-1972

Φάκελος 1093
Χρονική κάλυψη:
1971 - 1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
102 φωτ.

8. Φωτογραφίες ΑΕΙ

Φάκελος 1088
Χρονική κάλυψη:
1932
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 φωτ.

9. Φωτογραφίες 1973

Φάκελος 1089
Χρονική κάλυψη:
1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 φωτ.

10. Φωτογραφίες 1967-1971

Φάκελος 1097
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1972
Περιγραφή / Μέγεθος:
34 φωτ.

11. ΑΕΙ Αρχαιολογική Εταιρεία 1973;

Φάκελος 1096
Χρονική κάλυψη:
1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 φωτ.

12. Φωτογραφίες 1969

Φάκελος 1095
Χρονική κάλυψη:
1969 - 1970
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 φωτ.

13. Φωτογραφία Φοιτητριών

Φάκελος 1092
Περιγραφή / Μέγεθος:
1 φωτ