Λοιπά έγγραφα

Υποσειρά 930 1736 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Λοιπά έγγραφα
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 13 βιβλία σχετικά με σπουδαστικά και φοιτητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1931-1994
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1931 - 1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται συνολικά από 14 βιβλία σχετικά με σπουδαστικά και φοιτητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιέχει: Βιβλίο αποφοίτων, Βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων, Βιβλίο υποχρεωτικών εργασιών των σπουδαστών-στριών, Ευρετήριο σπουδαστών, Ειδικό μητρώο - Βιβλίο ισοτιμίας πτυχίου, Βιβλίον Πτυχιούχων Διδασκαλείου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και 7 Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών των σπουδαστών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ

Φίλτρα

 

1. ΧΑΣΟΟ - Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής από 4-7-1973 - 11-9-1979

Φάκελος 978
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1979
Περιγραφή / Μέγεθος:
190 σ.

2. Πιστοποιητικά Σπουδών από 5-7-1968 - 26-6-1973

Φάκελος 977
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
133 σ.

3. ΧΑΣΟΟ - Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής (Πτυχίων και Αποδεικτικών) από 13-9-1979 έως 1994

Φάκελος 979
Χρονική κάλυψη:
1979 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
122 σ.

4. Βιβλίο αποφοίτων από 1983-1984/1993-1994

Φάκελος 966
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
20 σ.

5. Βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων ΧΑΣΟΟ 1983-1993

Φάκελος 967
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.

6. Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής Διτάξιου Διδασκαλείου από Σχολικό έτος 1937-38 έως 1951-52

Φάκελος 973
Χρονική κάλυψη:
1937 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
32 σ.

8. Πιστοποιητικά Σπουδών από 5-10-1959 - 4-7-1964

Φάκελος 975
Χρονική κάλυψη:
1959 - 1964
Περιγραφή / Μέγεθος:
199 σ.

9. Πιστοποιητικά Σπουδών από 4-7-1964 - 5-7-1968

Φάκελος 976
Χρονική κάλυψη:
1964 - 1968
Περιγραφή / Μέγεθος:
197 σ.

10. Βιβλίον Πτυχιούχων Διδασκαλείου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως από σχολικό έτος 1931-32

Φάκελος 972
Χρονική κάλυψη:
1931 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
21 σ.

11. Βιβλίο υποχρεωτικών εργασιών των σπουδαστών-στριών βάσει του Πρ. Δ/τος 241/1987 άρθρο 17, 1987-1993

Φάκελος 968
Χρονική κάλυψη:
1987 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
160 σ.

12. Ειδικό μητρώο - Βιβλίο ισοτιμίας πτυχίου 1986

Φάκελος 970
Χρονική κάλυψη:
1986 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
22 σ.

13. Ισοτιμία Πτυχίου και Αντιστοιχία Σχολής, 1986-87 - 1993-94

Φάκελος 971
Χρονική κάλυψη:
1986 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
25 σ. + 9 υποφ. 115 σ.

14. Ευρετήριο σπουδαστών 1982-1983/1990-1991

Φάκελος 969
Χρονική κάλυψη:
1982 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
29 σ.