Ειδικοί έλεγχοι

Υποσειρά 929 1674 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ειδικοί έλεγχοι
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 6 βιβλία Ειδικών Ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1929-1983
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1983
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 6 βιβλία ειδικών ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ, όπου καταγράφονται ο α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο μαθητού, βαθμολογία, παρατηρήσεις

Φίλτρα

 

1. Χαροκόπειος Ανώτατη Σχολή Οικιακής Οικονομίας ειδικός έλεγχος από 1974-1975/1982-1983

Φάκελος 965
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
141 σ., 23 σ., 2 σ.

2. Ειδικός έλεγχος ΧΑΣΟΟ από 1951-1952/1958-1959

Φάκελος 962
Χρονική κάλυψη:
1951 - 1959
Περιγραφή / Μέγεθος:
198 σ.

3. Ειδικός έλεγχος από 1959-1960/1963-1964

Φάκελος 963
Χρονική κάλυψη:
1959 - 1964
Περιγραφή / Μέγεθος:
194 σ.

4. Ειδικός έλεγχος Διδασκαλείου από 1929-1952

Φάκελος 960
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ. + 2 λυτές σ.

5. Ειδικός έλεγχος Διδασκαλείο Οικοκυρικής από 1937-1938/1951-1952

Φάκελος 961
Χρονική κάλυψη:
1937 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
29 σ.

6. ΧΑΣΟΟ ειδικός έλεγχος από 1964-1965/1973-1974

Φάκελος 964
Χρονική κάλυψη:
1964 - 1974
Περιγραφή / Μέγεθος:
198 σ.