Γενικοί έλεγχοι

Υποσειρά 928 1541 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Γενικοί έλεγχοι
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 6 βιβλία Γενικών Ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1929-1983
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1983
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 6 βιβλία γενικών ελέγχων των ετήσιων αποτελεσμάτων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ, όπου καταγράφονται κατά στήλες: ο α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο εγγεγραμμένων μαθητών, πατρίδα, έτος γεννήσεως, αριθμός μητρώου, διαγωγή, επάγγελμα πατρός, σύνολον απουσιών, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις

Φίλτρα

 

1. Γενικός έλεγχος ΧΑΣΟΟ 1974-1975/1982-1983

Φάκελος 959
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
142 σ.

2. Γενικός έλεγχος από 1929-1930/1952-1953

Φάκελος 954
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1953
Περιγραφή / Μέγεθος:
127 σ.

3. Γενικός έλεγχος Διδασκαλείου από 1937-1938/1951-1952

Φάκελος 955
Χρονική κάλυψη:
1937 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
26 σ.

4. Γενικός έλεγχος από 1959-1960/1963-1964

Φάκελος 957
Χρονική κάλυψη:
1959 - 1964
Περιγραφή / Μέγεθος:
208 σ.

5. Γενικός έλεγχος από 1964-1965/1973-1974

Φάκελος 958
Χρονική κάλυψη:
1964 - 1974
Περιγραφή / Μέγεθος:
202 σ.

6. Γενικός έλεγχος από 1951-1952/1958-1959

Φάκελος 956
Χρονική κάλυψη:
1951 - 1959
Περιγραφή / Μέγεθος:
202 σ.