Μαθητολόγια / Βαθμολόγια

Υποσειρά 927 1814 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαθητολόγια / Βαθμολόγια
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 5 μαθητολόγια και 4 βαθμολόγια με μητρώα σπουδαστών για τα έτη 1929-1991
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1991
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 5 μαθητολόγια και 4 βιβλία Αριθμού Μητρώου Σπουδαστή, τα οποία περιέχουν σελίδες καταγραφής των φοιτητών της Χαροκοπείου Ανωτέρας Οικοκυρικής Σχολής, Διδασκαλέιου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και συμπεριλαμβάνει: α.α., ονοματεπώνυμο μαθητού, τόπος γέννησης (αναγράφεται και το θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα πατρός, ημερομηνία εγγραφής, τάξη στην οποία ενεγράφη, αριθμός μαθητών εκάστης τάξεως, τίτλος εγγραφής, όνομα κηδεμόνα, υπογραφή και διεύθυνση κηδεμόνα, παρατηρήσεις

Φίλτρα

 

1. Μαθητολόγιο από 1951-52/1959-60 Χ.Α.Σ.Ο.Ο.

Φάκελος 947
Χρονική κάλυψη:
1951 - 1960
Περιγραφή / Μέγεθος:
95 σ.

2. Μαθητολόγιο Διδασκαλείου από 1937-38/1951-52

Φάκελος 944
Χρονική κάλυψη:
1937 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
12 σ. Α3

3. Χ.Α.Σ.Ο.Ο. Μαθητολόγιο 1929-1953

Φάκελος 943
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1953
Περιγραφή / Μέγεθος:
64 σ. Α3

4. Μαθητολόγιο από 1960-61/1978-79

Φάκελος 948
Χρονική κάλυψη:
1960 - 1979
Περιγραφή / Μέγεθος:
187, 5 σ. , 1 γράμμα

5. Μαθητολόγιο από 1979-80/1982-83

Φάκελος 949
Χρονική κάλυψη:
1979 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
34 σ. Α3

6. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 387-566 / Σχολικά έτη 1988-89/1990-91

Φάκελος 953
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
340 σ.

7. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 259-386 / Σχολικά έτη 1986-87/88-89

Φάκελος 952
Χρονική κάλυψη:
1986 - 1989
Περιγραφή / Μέγεθος:
256 σ.

8. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 1-130 / Σχολικά έτη 1983-84/1984-85

Φάκελος 950
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1985
Περιγραφή / Μέγεθος:
260 σ.

9. Αριθμός Μητρώου Σπουδαστή από 131-258 / Σχολικά έτη 1984-85/1985-86

Φάκελος 951
Περιγραφή / Μέγεθος:
254 σ.