Η συγκρότηση της κρητικής ταυτότητας στον σύγχρονο ελληνικό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 9031 744 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συγκρότηση της κρητικής ταυτότητας στον σύγχρονο ελληνικό χώρο
Συγγραφέας:
Σπαντιδάκη, Κωνσταντίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γεώργιος
Περίληψη:
Στη σημερινή εποχή, έννοιες όπως η ταυτότητα, η αυθεντικότητα και η διαφορετικότητα, αποτελούν μια απάντηση στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, που προωθεί την ομοιομορφία, καθώς το αίσθημα της ιδιαιτερότητας και της διαφοράς γίνεται πλέον εμφανές σε όλους τομείς.
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τη συγκρότηση της κρητικής ταυτότητας στον σύγχρονο ελληνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη μελέτη των κυριότερων χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται η κρητική ταυτότητα, τα οποία δηλώνουν όχι μόνο την ομοιότητα μεταξύ των μελών της, αλλά και ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση της από τις άλλες συλλογικές ταυτότητες. Εξετάζει, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται σήμερα τα γνωρίσματα αυτά και τη σημασία που έχει για τους Κρητικούς η διατήρησή τους. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι μεταβολές που έχουν συμβεί στην κρητική ταυτότητα, εξαιτίας της εξέλιξης, η οποία είναι αναπόφευκτη, αλλά και από τις επιρροές που έχουν προκληθεί, κυρίως μέσω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος, εξετάζεται η σχέση των Κρητικών με τους υπόλοιπους Έλληνες, καθώς η ταυτότητα και η διαφορετικότητα είναι έννοιες που συνδέονται στενά μεταξύ τους.
Όλα αυτά παρουσιάζονται παράλληλα με τα πορίσματα της δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με διανομή ερωτηματολογίων, που σκοπό είχαν την καταγραφή των απόψεων των Κρητικών πάνω σε θέματα που αφορούν την ταυτότητά τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εθνοτικές ομάδες και φυλές
Λοιπά Θέματα:
Εθνικά χαρακτηριστικά, Κρητικά
Πνευματική καλλιέργεια και παγκοσμιοποίηση - Ελλάδα - Κρήτη
Λαογραφία - Ελλάδα - Κρήτη
Περιγραφή:
104 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0