Το σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα: η περίπτωση του ιστορικού μυθιστορήματος με θέμα το Βυζάντιο

Μεταπτυχιακή Εργασία 8752 456 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα: η περίπτωση του ιστορικού μυθιστορήματος με θέμα το Βυζάντιο
Συγγραφέας:
Δημητριάδου, Παρθενόπη
Περίληψη:
Η μεταπτυχιακή αυτή μελέτη έχει ως θέμα το σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα, όπως φαίνεται μέσα από πέντε ιστορικά μυθιστορήματα με θέμα το Βυζάντιο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια θεματική προσέγγιση του περιεχομένου των πέντε μυθιστορημάτων ως προς τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά, καθώς και μια προσπάθεια ανάδειξης των μυθιστορηματικών προσώπων είτε αυτά συνδέονται με το ιστορικό γεγονός είτε αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο. Τα έργα που μελετήθηκαν είναι η Μαρούλα της Λήμνου, η Δοξανιώ και ο Νικηφόρος Φωκάς της Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου, το Ταξίδι στη Βασιλεύουσα της Ειρήνης Κατσίπη-Σπυριδάκη και το Ελισάβετ και Δαμιανός της Νινέττας Βολουδάκη.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου (κειμενική ανάλυση). Το θεωρητικό μέρος, στο οποίο βασίζεται η ερευνητική εργασία, περιλαμβάνει ζητήματα ορισμών και οριοθετήσεων της εφηβικής λογοτεχνίας, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο 1980-2010, καθώς και την πορεία και εξέλιξη του εφηβικού ιστορικού μυθιστορήματος. Από τη μελέτη του λογοτεχνικού υλικού προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα: τα υπό μελέτη κείμενα αναπαριστούν πολλές πλευρές της βυζαντινής εποχής, αφού ανιχνεύονται σε αυτά πλήθος ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων. Η αναδόμηση του παρελθόντος και στις τρεις συγγραφείς γίνεται μέσα από τις ιστορίες των μυθιστορηματικών προσώπων, οι οποίες εκτυλίσσονται συνήθως στο πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων.
Ελπίζουμε ότι η παρούσα έρευνα θα συνεισφέρει στη μελέτη πτυχών του σύγχρονου εφηβικού ιστορικού μυθιστορήματος και θα φανεί χρήσιμη στους μελλοντικούς ερευνητές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Νεοελληνικό μυθιστόρημα
Ιστορικό μυθιστόρημα - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Λογοτεχνία και ιστορία
Περιγραφή:
160 σ. : εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0