Κατασκευή χάρτη αφής για παιδιά με προβλήματα όρασης

Πτυχιακή Εργασία 8010 192 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή χάρτη αφής για παιδιά με προβλήματα όρασης
Συγγραφέας:
Μπουκουβάλα, Μαρία
Περίληψη:
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η γνωριμία μας με τους χάρτες αφής, τα είδη τους και τον τρόπο κατασκευής τους εστιάζοντας περισσότερο στους τρισδιάστατους χάρτες – μακέτες. Πριν εστιάσουμε στους χάρτες αφής όμως, επιλέγουμε να αναφερθούμε για λίγο στην Γεωγραφία ως επιστήμη και να δούμε πως αυτή τοποθετείται μέσα στο διεθνές και εθνικό πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, κρίναμε αναγκαίο να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους αναλογικούς χάρτες και τη χρήση τους ως βοηθητικό εργαλείο στην εκπαίδευση προκειμένου να τονίσουμε την αναγκαιότητά τους στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας τόσο στους βλέποντες όσο και στους μη βλέποντες μαθητές.
Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται εξολοκλήρου στους χάρτες αφής. Τα είδη τους, η χρησιμότητά τους στην εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία, η άμεση σχέση τους με την απτική αντίληψη και οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζονται είναι θέματα τα οποία θίγονται στα δύο σημαντικότερα κεφάλαια της εργασίας.
Στο τελείωμα της εργασίας μας, πραγματοποιήσαμε μια σύγκριση μεταξύ του τρισδιάστατου χάρτη μακέτα της Ν. Άνδρου που δημιουργήσαμε και ενός δισδιάστατου χάρτη αφής του νησιού, με σκοπό να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά τους ως βοηθητικά εργαλεία, στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας σε παιδιά με οπτική αναπηρία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Χαρτογραφικό υλικό για άτομα με προβλήματα όρασης
Παιδιά, Τυφλά - Εκπαίδευση
Γεωγραφία - Μελέτη και διδασκαλία
Περιγραφή:
76 σ. : εικ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, boukouvala_maria.pdf