Βιώσιμη κατανάλωση, εφοδιαστική νοικοκυριού και προγραμματισμός στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

Πτυχιακή Εργασία 6946 607 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη κατανάλωση, εφοδιαστική νοικοκυριού και προγραμματισμός στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας:
Καστρίτσης, Ραφαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει τα κύρια θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κατανάλωση καθώς και τον προγραμματισμό του σύγχρονου νοικοκυριού στη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, πραγματεύονται και θέματα εφοδιασμού του νοικοκυριού όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στη δομή αυτής της εργασίας διεξήχθη μία έρευνα. Το βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να προσδιορίσει τη συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή καθώς και τις επιλογές του μέσα στο νοικοκυριό και πως αυτές επηρεάζονται από την οικονομική κρίση. Το δείγμα της έρευνας ήταν πανελλαδικής εμβέλειας και βασίστηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία απάντησαν εκατόν είκοσι (120) άτομα. Από την έρευνα προέκυψε ότι το καταναλωτικό κοινό μπορεί να είναι συνειδητοποιημένο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά είναι αντίθετο στην υιοθέτηση μεμονωμένων αξιών και στάσεων της βιώσιμης κατανάλωσης. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού έχει αλλάξει την καταναλωτική του συμπεριφορά και τις επιλογές του λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Κατανάλωση (Οικονομική)
Εφοδιαστική
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
βιώσιμη κατανάλωση, διαχείριση νοικοκυριού, εφοδιασμός
Περιγραφή:
113 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0