Επίδραση διατροφικών συνηθειών παιδιών στα επίπεδα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης του πλάσματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 6321 830 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση διατροφικών συνηθειών παιδιών στα επίπεδα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης του πλάσματος
Συγγραφέας:
Σιατίτσα, Παρασκευή Ειρήνη
Περίληψη:
Εισαγωγή- Σκοπός: Το σελήνιο αποτελεί ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Η επίδραση των διατροφικών συνηθειών στην κατάσταση σεληνίου στον οργανισμό δεν έχει πλήρως διασαφηνιστεί. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της δραστικότητας της GPx3 στο πλάσμα παιδιών και η συσχέτισή της με τις διατροφικές τους συνήθειες.
Υλικά-Μέθοδος: Πρόκειται για μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη όπου συμμετείχαν 489 παιδιά 10-12 ετών. Οι διατροφικές πληροφορίες συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και ανακλήσεις 24ώρου. Η δραστικότητα της GPx3 μετρήθηκε με φωτομετρική μέθοδο.
Αποτελέσματα: Η δραστικότητα της GPX-3 βρέθηκε 0,055 ± 0,016 Units/mL και δεν διέφερε σημαντικά στα δύο φύλα. Με την αύξηση του σταδίου ωρίμανσης η δραστικότητας της GPx3 μειώθηκε και στα δύο φύλα. Βρέθηκε αρνητική συσχέτιση με την ενεργειακή πρόσληψη, τα φρούτα και τα ανθρακούχα αναψυκτικά και θετική συσχέτιση με το ψωμί και με την πρόσληψη Ca/1000kcal. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης σεληνίου με την δραστικότητα της GPx3. Ύστερα από διαχωρισμό των παιδιών σε δύο κατηγορίες βάρους, ελλειποβαρή/νορμοβαρή και υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά, οι περισσότερες συσχετίσεις παρέμειναν μόνο στα ελλειποβαρή/νορμοβαρή παιδιά. Τέλος στα παιδιά από την Θεσσαλονίκη βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη δραστικότητα GPx3, μικρότερη πρόσληψη ενέργειας και μεγαλύτερη πρόσληψη ψωμιού σε σχέση με τα παιδιά από την Αθήνα και Κρήτη.
Συμπέρασμα: Συμπερασματικά, η μελέτη ανέδειξε μερικές καινούργιες συσχετίσεις της δραστικότητας της GPx3 με διατροφικούς παράγοντες. Η επίδραση της διατροφής στην δραστικότητα της GPx3 είναι πολυπαραγοντική, εξαρτάται εν πολλοίς από το φύλο αλλά και από την κατηγορία βάρους του παιδιού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά - Διατροφή
Σελήνιο
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Περιγραφή:
99 σ. : πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0