Τεύχος 12: Επανακατάληψη του δημόσιου χώρου στην πόλη - Μικρό αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη: μητρόπολη και περιαστικότητα - Δημογραφία και οικονομική μετάβαση - Κατολισθήσεις στον ελληνικό χώρο

Τεύχος Περιοδικού 63 2919 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεύχος 12: Επανακατάληψη του δημόσιου χώρου στην πόλη - Μικρό αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη: μητρόπολη και περιαστικότητα - Δημογραφία και οικονομική μετάβαση - Κατολισθήσεις στον ελληνικό χώρο
Αριθμός τεύχους:
12
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφία - Περιοδικά
Χρονολογίες:
2006-09 - 2006
Σελίδες:
163, [1] σ.

Φίλτρα

 

1. Για τις καταλήψεις των Πανεπιστημίων του 2006

Άρθρο Περιοδικού 523
Δημιουργός:
Καρνάβου, Ελευθερία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης; Ναι παρακαλώ!

Άρθρο Περιοδικού 526
Δημιουργός:
Κωνσταντάτος, Χάρης
Πάντος, Παναγιώτης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μητροπολιτικές συμπεριφορές και περιαστικότητα στη Θεσσαλονίκη

Άρθρο Περιοδικού 527
Δημιουργός:
Μυρίδης, Μύρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός και μητροπολιτική διακυβέρνηση: ευρωπαϊκή εμπειρία και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης

Άρθρο Περιοδικού 529
Δημιουργός:
Καυκαλάς, Γρηγόρης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και αστική ανταγωνιστικότητα: προγραμματισμός, μετασχηματισμός και υλοποίηση ενός "οράματος" για την πόλη

Άρθρο Περιοδικού 532
Δημιουργός:
Θωίδου, Ελισάβετ
Φουτάκης, Δημήτρης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η διάχυση του αστικού φαινόμενου: προαστιοποίηση περιοχών κατοικίας της υπαίθρου

Άρθρο Περιοδικού 534
Δημιουργός:
Μπαλάσης, Ευγένιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Χωροταξική προσέγγιση του περιαστικού χώρου με βάση την τοπιο-οικοσυστηματική θεώρηση: μια πρόταση τυπολογίας αστικών και περιαστικών οικοτοπίων για τις μεγάλες ελληνικές πόλεις

Άρθρο Περιοδικού 537
Δημιουργός:
Πετροπούλου, Χρυσάνθη
Πάγκας, Νίκος Μ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Πολεοδομική επέκταση των μητροπόλεων και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας: τα παραδείγματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Άρθρο Περιοδικού 542
Δημιουργός:
Βαλκανιώτης, Σ.
Ζερβοπούλου, Α.
Γκανάς, Α.
Παυλίδης, Σπύρος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Δημογραφία και οικονομική μετάβαση: η περίπτωση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης

Άρθρο Περιοδικού 544
Δημιουργός:
Τραγάκη, Αλεξάνδρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Επιδεκτικότητα εκδήλωσης κατολισθήσεων για τον ελληνικό χώρο. Ανάλυση με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Άρθρο Περιοδικού 547
Δημιουργός:
Γκουρνέλλος, Θεόδωρος
Χαλκιάς, Χρίστος
Τσαγκάς, Δημήτρης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. 6ο Διεθνές Συνέδριο Γεωμορφολογίας, Θαραγόθα, 7-11 Σεπτεμβρίου 2005

Άρθρο Περιοδικού 548
Δημιουργός:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Χαρτογραφικές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα: ιδρύματα, φορείς και οργανισμοί στην προσπάθεια μιας χαρτογραφικής ανασυγκρότησης

Άρθρο Περιοδικού 549
Δημιουργός:
Μυρίδης, Μύρων
Ράμναλης, Δημήτρης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Διεθνές Συνέδριο: "Γυναίκες και άνδρες στους χώρους της καθημερινότητας", ΕΜΠ, 11-12 Νοεμβρίου 2005

Άρθρο Περιοδικού 551
Δημιουργός:
Παπασημάκη, Κατερίνα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Μέθοδοι για την αντιμετώπιση της χαρτογράφησης πολλαπλών μεταβλητών με στόχο την αναπαράσταση και την οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων

Άρθρο Περιοδικού 552
Δημιουργός:
Ράμναλης, Δημήτρης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρωπογενών επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του νομού Πιερίας

Άρθρο Περιοδικού 554
Δημιουργός:
Τσανάκας, Κώστας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Οικολογικό πάρκο στο έλος της Αγυιάς στην Πάτρα

Άρθρο Περιοδικού 557
Δημιουργός:
Τριβύλου, Μαρία
Τριβύλου, Χρύσα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Βιβλιοκριτικές: Lost geographies of power / Allen John, Blackwell, Oxford, 2003

Άρθρο Περιοδικού 559
Δημιουργός:
Ιωάννου, Δημήτρης Γ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Βιβλιοκριτικές: Les competences des citadines dans le monde arabe: penser faire et transformer la ville / Berry-Chikhaoui Isabelle, Deboulet Agnes (επιμ.), Editions Karthala, 2000, σ. 406

Άρθρο Περιοδικού 562
Δημιουργός:
Σιατίτσα, Δήμητρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0