Οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους στον ελληνικό τουρισμό

Μεταπτυχιακή Εργασία 28853 556 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους στον ελληνικό τουρισμό
Συγγραφέας:
Ελευθεράκης, Κωνσταντίνος, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τερκενλή, Θεανώ
Περίληψη:
Ο κεντρικός στόχος αυτής της διπλωματική εργασίας είναι να εξετάσει και να κατανοήσει την αναπτυσσόμενη αλληλεπίδραση του ελληνικού τουρισμού με τις Νέες Τεχνολογίες, μέσω μιας έρευνας των εμπειρογνωμόνων/ενδιαφερομένων/ακαδημαϊκών μελών, αποσπώντας απόψεις για τον αναμενόμενο μελλοντικό αντίκτυπο αυτών των τεχνολογιών στην τουριστική βιομηχανία και συγκεκριμένα στον ελληνικό τουρισμό. Η μεθοδολογία της έρευνας αποτελείται ερωτηματολόγιο που εφαρμόζεται βάσει των εθνογραφικών μεθοδολογιών των Κοινωνικών Επιστημών με τη μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων σε βάθος και ομαδοποίηση των ερωτηθέντων βάσει της ασχολίας ή/και της επίγνωσης της θεματικής . Όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, η μελέτη ακολουθεί τη διαδικασία αποκωδικοποίησης και οργάνωσης των δεδομένων η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια SWOT ανάλυση που συμπληρώνει την αναλυτική μας διαδικασία. Τα κύρια τελικά σημεία σχετικά με την κατάσταση και τις επιπτώσεις της 4ης Τεχνολογικής Επανάστασης στον ελληνικό τουρισμό, όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν τα ακόλουθα: Πρώτον, επιβεβαιώθηκε η φτωχή κατάσταση του τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα, μια παράμετρος που ανασκοπεί το τρέχον επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα της Ελλάδας. Δεύτερον, το σύνθετο πλαίσιο του τουριστικού τομέα της Ελλάδας προέκυψε μέσω της έρευνας μέσω των ανησυχιών που εκφράστηκαν στις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές του τουριστικού τομέα της Ελλάδας. Τέλος, η επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη υποδομών για την εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών, αποτελεί μια κρίσιμη σύνδεση μεταξύ των άλλων δύο αναδυόμενων θεμάτων, όπου απεικονίζονται οι βασικές δυσκολίες στην εφαρμογή τους στον τουρισμό. Το κύριο στοιχείο από τις απαντήσεις που λάβαμε στην έρευνα είναι ότι, πέραν της χρήσης καθιερωμένων τεχνολογιών όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστοσελίδες και οι πλατφόρμες αξιολόγησης (όπως αυτές που σχετίζονται με την Booking.com) για σκοπούς μάρκετινγκ και κρατήσεων, οι χρήσεις των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 στην Ελλάδα είναι πρακτικά ανύπαρκτες. Εκτός από τη σποραδική εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας σε πολυτελή ξενοδοχεία, οι υπόλοιπες τεχνολογίες βρίσκονται σε πρωτόλειο επιχειρηματικό πλάνο. Επιπλέον, οι αδυναμίες στην εκπαίδευση του προσωπικού, ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός και η κακή γενική κατάσταση των απαραίτητων υποδομών επιβραδύνουν κάθε πιθανή ανάπτυξη και καινοτομία για τον ελληνικό τουρισμό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Τουρισμός - πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
4η Βιομηχανική Επανάσταση, Ελληνικός τουρισμός,Νέες Τεχνολογίες
Περιγραφή:
70 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KONSTANTINOSELEFTHERAKIS.pdf

1 MB