Ευεργεσία και αστικός χώρος, η περίπτωση του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος

Πτυχιακή Εργασία 28848 290 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευεργεσία και αστικός χώρος, η περίπτωση του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος
Συγγραφέας:
Λαγού, Αγγελική - Σαββίνα, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Πρατσινάκης, Εμμανουήλ
Περίληψη:
Πώς θα ήταν η Αθήνα χωρίς τα κτίρια και τις υποδομές που χρηματοδότησαν οι ευεργέτες; Σίγουρα μία άλλη πόλη. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα εμβληματικά κτίρια που προσπερνάμε κάθε μέρα στην Αθήνα, ακόμα και το ίδιο το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο; Είναι τόσο συνυφασμένα με την αστική πραγματικότητα της Αθήνας που είναι δύσκολο να δούμε ότι όπως κάθε τοπίο, δεν είναι ουδέτερα ή δεδομένα. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει την παράδοση των ευεργετών μετά από αρκετό καιρό μείωσης της ευεργεσίας στην πόλη. Τι σημαίνει όμως αυτό και ποια είναι η επίδραση του στον αστικό χώρο;

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία γίνεται μία σύνδεση μεταξύ της βιβλιογραφίας της ευεργεσίας με έμφαση την Αθήνα και της ευεργεσίας στις αστικές σπουδές και της βιβλιογραφίας σχετικά με τις αστικές αναπλάσεις. Σκοπός είναι να μελετηθεί η ανέγερση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ως τοπόσημο και ευεργέτημα του 21ου αιώνα στο πλαίσιο της ανάπλασης του Φαληρικού όρμου και του νοτίου μετώπου της Αθήνας και στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη της επίδρασης της στον αστικό χώρο, πώς αντιλαμβάνονται το χώρο οι χρήστες του και γενικότερα τι σημαίνει η συγκεκριμένη παρέμβαση στο χώρο.

Οι μεθοδολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η παρατήρηση και μία συνοπτική ανάλυση κριτικών του ΚΠΙΣΝ. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν προκύπτουν ξεκάθαρα στοιχεία για το πώς το Κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιδρά στην γύρω περιοχή, ίσως να μην την έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Διαπιστώνεται η ανάγκη για περισσότερη έρευνα. Μέσα από μία προσωπική παρατήρηση του χώρου γίνεται μία ανάλυση του τοπίου του ΚΠΙΣΝ και κάποιες παρατηρήσεις για το χώρο, ειδικά για τη διάσταση της ασφάλειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφία, Αστική
Αστική ανάπτυξη
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Λέξεις-κλειδιά:
αστικός χώρος, νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση, ευεργεσία, Τοπίο, Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος
Περιγραφή:
62 σ.,εικ.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

thesislagou21633 (5).pdf

1 MB