Απόψεις και εμπλοκή Μουσείων στην πρόσβαση και συμμετοχή παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 28845 727 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις και εμπλοκή Μουσείων στην πρόσβαση και συμμετοχή παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Συγγραφέας:
Κόνιαρη, Καλλιόπη, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυπριανός, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παραθέσει τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τις στρατηγικές και τα εργαλεία των υφιστάμενων διαρρυθμίσεων τόσο στους πόρους όσο και στις δράσεις των μουσείων και αν τελικά εξυπηρετούν τις ανάγκες ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η έρευνα αποτελείται από δυο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο θεωρητικό μέρος μελετήθηκε ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία πάνω σε θέματα που αφορούν το μουσείο και τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, θέματα συμπερίληψης, προσβασιμότητας και προγραμμάτων για άτομα με ΔΑΦ στα μουσεία. Για το εμπειρικό μέρος επιλέχτηκε η ποσοτική έρευνα που διεξήχθη με ερωτηματολόγια στα μουσεία της Αττικής. Η μελέτη ανέδειξε τις επιλογές των μουσείων, για να συνδράμουν στην πρόσβαση και συμμετοχή των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.
Με βάση τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι των μουσείων κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχουν εκπαιδευτεί ή επιμορφωθεί πάνω σε θέματα της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος ωστόσο είναι πάρα πολύ θετικοί σε μια τέτοια επιμόρφωση. Κατά κύριο λόγο στα μουσεία της Αττικής δεν υπάρχουν δράσεις που να απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Όσον αφορά τις υποδομές και τους πόρους, ελάχιστα μουσεία της Αττικής διαθέτουν τα απαραίτητα ώστε να θεωρηθούν προσβάσιμα από άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ωστόσο τόνισαν πως είναι πολύ θετικοί σε αλλαγές. Τα εμπόδια σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούνται από την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, την έλλειψη οικονομικών πόρων και υποδομών αλλά και τον ανεπαρκή σχεδιασμό.
Συνοψίζοντας, τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο και είναι ισάξιοι στο να απολαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού αρκεί να τους δώσουμε την ευκαιρία, ξεκινώντας από τα Μουσεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μουσεία - Ελλάδα
Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις
Αυτισμός στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικά προγράμματα, Συμπερίληψη, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Προσβασιμότητα, Μουσεία
Περιγραφή:
87 σ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KALLIOPIKONIARI.pdf

1 MB