Επίδραση της χορήγησης ελαιόλαδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη σε δείκτες της οξειδοαναγωγικής κατάστασης των ερυθροκυττάρων ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ

Μεταπτυχιακή Εργασία 28834 257 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της χορήγησης ελαιόλαδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη σε δείκτες της οξειδοαναγωγικής κατάστασης των ερυθροκυττάρων ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ
Συγγραφέας:
Μακρή, Ευαγγελία-Μαντελένα, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) αποτελεί μεταβολικό νόσημα στενά συνδεδεμένο με την φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και την υπερ-ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Μεταγευματικά, αν και, ιδιαιτέρως στον διαβητικό φαινότυπο προκαλείται στρες στον οργανισμό, η απόκριση θα καθοριστεί από την ποσότητα αλλά και ποιότητα του γεύματος. Η ελαιοκανθάλη ξεχωρίζει ως η πιο πολυλειτουργική πολυφαινόλη του ελαιολάδου. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια μοναδική δόση ελαιολάδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη μπορεί να διαφοροποιήσει τα μεταγευματικά επίπεδα ερυθροκυτταρικής οξειδοαναγωγικής ισορροπίας ανθρώπων με ΣΔτ2, 5 γεύματα δόθηκαν σε 10 διαβητικούς εθελοντές, με σχεδιασμό crossover ώστε όλα τα άτομα να έρθουν σε επαφή με όλα τα γεύματα: 5 φέτες λευκό ψωμί και α) ραφινέ ελαιόλαδο β,γ) ελαιόλαδο πλούσιο σε ολεοκανθάλη (250mg/kg -ΟΟ 250 ή 500mg/kg -ΟΟ 500) δ) βούτυρο ε) βούτυρο και ιβουπροφαίνη. Σε δείγματα συμπυκνώματος ερυθροκυττάρων που έχουν συλλεχθεί σε κατάσταση νηστείας και 30, 60, 90, 120, 180 και 240 λεπτά μετά το γεύμα προσδιορίστηκαν επίπεδα TBARS και δραστικότητα GPx. Προέκυψε πως ΤΟ ΟΟ 250 και όχι το ΟΟ 500 κατόρθωσε να μειώσει τα επίπεδα TBARS στα ερυθροκύτταρα σε σχέση με το ραφινέ ελαιόλαδο, ενώ υπήρξε και τάση αύξησης της GPx. Λόγω των έντονων διατομικών διαφορών απόκρισης στην πολύ υψηλή δόση ελαιοκανθάλης πραγματοποιήθηκε ανάλυση ανταποκριτών, όπου φάνηκε πως το 60% των εθελοντών (ανταποκριτές) μείωνε τα επίπεδα TBARS δοσοεξαρτώμενα με την ποσότητα ελαιοκανθάλης ενώ στο 40% (μη ανταποκριτές) αυτά αυξάνονταν. Εντούτοις, μόνο οι μη ανταποκριτές έτειναν να βελτιώνουν την ινσουλινοευαισθησία τους με την υψηλή δόση ελαιοκανθάλης, προτείνοντας όφελος παρά την αυξημένη οξειδωτική δραστηριότητα. Οι μη ανταποκριτές επέδειξαν λιγότερο επιβαρυμένο προφίλ νηστείας όσον αφορά την λιπιδική υπεροξείδωση ερυθροκυττάρων (TBARS), τον δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου sP-σελεκτίνη ορού και την τάση για χαμηλή αιμοπεταλιακή συσσωρευτικότητα (EC50 ADP, EC50 TRAP). Επίσης, οι μη ανταποκριτές δεν διαβιούσαν σε καπνιστικό περιβάλλον και είχαν υψηλότερη αμοιβαία διατροφική κατανάλωση ψευδαργύρου και βιταμίνης Α. Συμπεραίνουμε πως η πολύ υψηλή δόση ελαιοκανθάλης ωφελεί μεταγευματικά όλους τους εθελοντές με τρόπο που εξαρτάται από, αλλά και προσαρμόζεται στο επίπεδο της οξειδωτικής και αθηροθρομβωτικής τους δυσχέρειας στην κατάσταση ηρεμίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Διαιτολογικές απόψεις
Σακχαρώδης διαβήτης - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
ελαιοκανθάλη, Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, οξειδωτικό στρες, ερυθροκύτταρα, μεταγευματική κατάσταση
Περιγραφή:
121 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EVANGELIA-MANTELENAMAKRI.pdf

5 MB