Συσχέτιση των ωρών του ύπνου με τη μεταβολική υγεία

Πτυχιακή Εργασία 28332 116 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση των ωρών του ύπνου με τη μεταβολική υγεία
Συγγραφέας:
Φώκου, Άννα, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Ο ύπνος αποτελεί έναν βιολογικό μηχανισμό ο οποίος έχει συσχετισθεί με τη
λειτουργία πληθώρας διαδικασιών και συστημάτων του οργανισμού. Η ανασκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας επιβεβαιώνει πως η διάρκεια του ύπνου επηρεάζει πολλούς
διαφορετικούς μεταβολικούς παράγοντες, είτε με επιβαρυντικό είτε με προστατευτικό ρόλο,
αυξάνοντας ή περιορίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων παθολογικών καταστάσεων,
όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης ή τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας
μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης της διάρκειας του ύπνου με ορισμένους μεταβολικούς
παράγοντες, αλλά και με τον κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικού συνδρόμου σε ενήλικες
εθελοντές από 6 Ευρωπαϊκές χώρες.
Μεθοδολογία: Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα της παρέμβασης Feel4Diabetes, από
ευαίσθητες «οικογένειες υψηλού κινδύνου» από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Μετρήθηκαν τα
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων και η συνήθης διάρκεια ύπνου τους μέσω
ερωτηματολογίων, ενώ έγιναν και οι αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να
συλλεχθούν οι απαραίτητες τιμές των παραμέτρων που χρειαστήκαμε.
Αποτελέσματα: Από την συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε πως στατιστικά σημαντική ήταν η
σχέση της διάρκειας του ύπνου με τα επίπεδα γλυκόζης, HDL χοληστερόλης,
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και μέσης διαστολικής πίεσης, ενώ όταν συμπεριλήφθηκαν
στην ανάλυση οι συγχυτικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, καπνιστικές συνήθειες, εκπαιδευτικό
υπόβαθρο) των εθελοντών, τότε στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση της διάρκειας του
ύπνου με την ολική χοληστερόλη και την μέση συστολική κι διαστολική πίεση. Αντίστοιχα,
όταν μελετήθηκε η σχέση της διάρκειας του ύπνου με τον κίνδυνο εκδήλωσης μεταβολικού
συνδρόμου ή πλήρωσης ενός από τα κριτήρια αυτού, τότε προστατευτική φάνηκε η αύξηση
στη διάρκεια του ύπνου στο κριτήριο της περιφέρειας μέσης, ενώ με τους συγχυτικούς
παράγοντες το μόνο στατιστικό αποτέλεσμα αφορούσε την επιβαρυντική δράση της αύξησης
του ύπνου στην αρτηριακή πίεση.
Συμπέρασμα: Βρέθηκε πως η διάρκεια του ύπνου επηρεάζει τις τιμές ορισμένων
μεταβολικών παραγόντων, όσο και τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων κριτηρίων του
μεταβολικού συνδρόμου, επιβεβαιώνοντας σε έναν βαθμό τη πλειονότητα της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα, η μελέτη έδειξε πως τα αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται
όταν λαμβάνονται υπόψη συγχυτικοί παράγοντες (πως είναι το φύλο, η ηλικία, το κάπνισμα
και η εκπαίδευση). Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις συσχέτισης της διάρκειας του
ύπνου με τους εκάστοτε παράγοντες δε αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές, κάτι που
επίσης επιβεβαιώνει επίσης τον ισχυρισμό που υπάρχει μέχρι τώρα, πως απαιτούνται
περαιτέρω έρευνες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-10-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ύπνος - διαταραχές
Λέξεις-κλειδιά:
μεταβολική υγεία, ενήλικες, μεταβολικό σύνδρομο,ώρες ύπνου
Περιγραφή:
74 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ANNAFOKOU.pdf

2 MB