Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Εμπειρική διερεύνηση σε επιλεγμένες Ασιατικές χώρες

Πτυχιακή Εργασία 27930 179 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Εμπειρική διερεύνηση σε επιλεγμένες Ασιατικές χώρες
Συγγραφέας:
Τσόμπο, Τζένη, Βασιλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωστάκης, Ιωάννης
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη διερευνά την σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κατανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τιμών αργού πετρελαίου, της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, του εμπορικού ανοίγματος και της περιβαλλοντικής υποβάθμιση σε επιλεγμένες Ασιατικές χώρες κατά την περίοδο 1996 έως 2018. Η ανάλυση συνολοκλήρωσης υποστηρίζει την ύπαρξη μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμα, τα αποτελέσματα των FE, FE with D-K s.e. και MM-QR επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα της υπόθεσης της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets. Η κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι τιμές βαρελιού αργού πετρελαίου βρέθηκε ότι μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα, η χρηματοοικονομική ανάπτυξη και το εμπορικό άνοιγμα επηρεάζουν θετικά την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ωστόσο, το εμπορικό άνοιγμα δεν επηρεάζει σημαντικά τη ρύπανση του περιβάλλοντος στις χώρες που παράγουν υψηλότερα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του τεστ αιτιότητας Dumitrescu & Hurlin, δείχνουν την ύπαρξη μιας αμφίδρομης αιτιότητας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του εμπορικού ανοίγματος με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Προστασία - Οικονομικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική Καμπύλη Κουζνέτσ, περιβαλλοντική υποβάθμιση,οικονομική ανάπτυξη
Περιγραφή:
41 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TZENITSOMPO.pdf

809 KB