Τα έξυπνα σπίτια και η συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 27927 155 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα έξυπνα σπίτια και η συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας
Συγγραφέας:
Κουρή, Χριστίνα, Βασίλης
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παγκόσμια ενεργειακή πρόκληση παρουσιάζει ένα κρίσιμο δίλημμα που επικεντρώνεται στην έλλειψη βιώσιμων και ενεργειακών πόρων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των κλιμακούμενων απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας. Η ενεργειακή κατάσταση τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και στην Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικούς μετασχηματισμούς ως απάντηση στην παγκόσμια ανάγκη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και τη διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει πιεστικές περιβαλλοντικές ανησυχίες, η συγχώνευση πράσινης τεχνολογίας και έξυπνων κατοικιών αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση. Ένα έξυπνο σπίτι συνεπάγεται έναν συγχωνευμένο χώρο διαβίωσης εξοπλισμένο με μια ποικιλία διασυνδεδεμένων συσκευών και συστημάτων, τα οποία μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως μέσω smartphone ή κεντρικών κόμβων. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει και να αναλύσει τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με το ρόλο των έξυπνων κατοικιών στη διευκόλυνση της εξοικονόμησης ενέργειας. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 30 ερωτήσεις, καθεμία ακολουθούμενη από ένα σύνολο επιλογών απάντησης που κυμαίνονται από "Καθόλου" έως "Πολύ". Συμπερασματικά, αυτή η ανάλυση εμβάθυνε στην περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάστασης απασχόλησης, του εισοδήματος, του μεγέθους της οικογένειας και των προοπτικών των συμμετεχόντων για την έξυπνη τεχνολογία. Συγκεκριμένα, το φύλο εμφανίστηκε ως ξεχωριστός παράγοντας, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερη εξοικείωση, αυτοπεποίθηση και θετική στάση απέναντι στην έξυπνη τεχνολογία. Έδειξαν μεγαλύτερη προθυμία να επενδύσουν σε τεχνολογικές εξελίξεις για τα σπίτια τους και επέδειξαν μια πιο αισιόδοξη προοπτική για τα οφέλη της έξυπνης τεχνολογίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Κατοικίες - Κατανάλωση ενέργειας
Λέξεις-κλειδιά:
έξυπνο σπίτι, πράσινη τεχνολογία, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας
Περιγραφή:
137 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ChristinaKouri.pdf

1 MB