Προσδιοριστικοί παράγοντες της κυκλικότητας της οικονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Πτυχιακή Εργασία 27923 275 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί παράγοντες της κυκλικότητας της οικονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Συγγραφέας:
Παπανδρέου, Νικολέτα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωστάκης, Ιωάννης
Περίληψη:
Αποτελεί γεγονός ότι, η κυκλική οικονομία ενθαρρύνει την αύξηση της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης καθώς και συμβάλει στην παράταση ζωής των προϊόντων. Είναι μια έννοια πολύ σημαντική και χρήσιμη για την σήμερον εποχή, αφού η σύγχρονη παραγωγή χαρακτηρίζεται σπάταλη και βλαβερή προς το περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει ορισμένα μέτρα για την καθιέρωση της. Η παρούσα μελέτη λοιπόν, επιχειρεί να εντοπίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κυκλικής οικονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την χρήση της ανάλογης βιβλιογραφίας και ανέλυσε τα δεδομένα που προήλθαν από διάφορες βάσεις δεδομένων για 27 Ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 2010-2021 , με την μεθοδολογία των διαστρωματικών δεδομένων. Επομένως, μέσω της εργασίας αυτής, παρατηρήθηκε ότι οι ΑΠΕ επηρεάζουν θετικά την ανακύκλωση, ομοίως με τους περιβαλλοντικούς φόρους. Επιπλέον, η επίτευξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδρά θετικά στην κυκλικότητα και την ανακύκλωση, η πληθυσμιακή πυκνότητα έχει αρνητική επίδραση στον ρυθμό ανακύκλωσης ενώ το εμπόριο επηρεάζει αρνητικά τον ρυθμό της κυκλικότητας. Οι εισαγωγές που πραγματοποιεί μια χώρα παίζουν θετικό ρόλο στην κυκλικότητα ενώ οι εξαγωγές δεν επηρεάζουν ούτε την κυκλικότητα ούτε την ανακύκλωση. Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, επιδρά αρνητικά στην ανακύκλωση. Οι μεταβλητές από την άλλη, που φάνηκε μην είναι σε θέση να επηρεάσουν ούτε την κυκλικότητα ούτε την ανακύκλωση είναι ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, ο δείκτης παγκοσμιοποίησης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Όλα αυτά, υπολογίστηκαν μέσω του οικονομετρικού μοντέλου της μελέτης, ενώ τα περισσότερα επαληθεύτηκαν μέσω της ανάλογης βιβλιογραφίας. Επίσης υπάρχουν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της εργασίας, μερικές μεταβλητές που δεν λαμβάνονται υπόψη στην εμπειρική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επενδύσεις και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, σύμφωνα με την βιβλιογραφία αποτελούν και αυτές προσδιοριστικούς παράγοντες της κυκλικότητας της οικονομίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα - Οικονομικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομία, κυκλικότητα, Ανακύκλωση, Ευρώπη
Περιγραφή:
55 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NIKOLETAPAPANDREOU.pdf

962 KB