Προοπτικές ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μετά τον Covid-19

Πτυχιακή Εργασία 27920 147 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προοπτικές ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μετά τον Covid-19
Συγγραφέας:
Λάτση, Ελένη, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Παστραπά, Ελένη
Περίληψη:
Τον Μάρτιο του 2020 ξέσπασε η πανδημία Covid-19, η οποία επέφερε πολλές επιπτώσεις τόσο στην κοινωνικοοικονομική ζωή των ανθρώπων όσο και στην οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρούσα εργασία διερευνά τις προοπτικές ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά την πανδημία Covid-19, σε έναν αγροτικό δήμο, στον Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε από 20 Δεκεμβρίου 2022 έως 10 Μαρτίου 2023 σε 75 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δια ζώσης, με επίσκεψη σε επιχειρήσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Σκάλας, Γερακίου, Βρονταμά, Γλυκόβρυσης και Νιάτων. Συγκεντρώθηκαν 60 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία κωδικοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα STATA 12 με τη χρήση μεθόδων περιγραφής στατιστικής και συσχετίσεων Χ2 . Από τη ανάλυση προέκυψε ότι ο κορωναϊός έφερε πολλές αλλαγές τόσο στην κοινωνικοοικονομική ζωή των ανθρώπων όσο και στον οικονομικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες. Ο Δήμος είναι κυρίως αγροτικός και αυτό επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, καθώς οι περισσότεροι ερωτώμενοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Το κράτος, βοήθησε τις επιχειρήσεις δίνοντας τες οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τους. Συμπερασματικά, μέσα από όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων παρέμειναν αισιόδοξοι θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αναπτυχθούν μετά την πανδημία Covid-19.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες - Ελλάδα
COVID-19 (Ασθένεια)
Λέξεις-κλειδιά:
Δήμος Ευρώτα, Προοπτικές ανάπτυξης, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Περιγραφή:
83 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ELENILATSI.pdf

1 MB