Βιώσιμη αγροδιατροφική αλυσίδα και κλιματικά ουδέτερα προϊόντα. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία 27917 232 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη αγροδιατροφική αλυσίδα και κλιματικά ουδέτερα προϊόντα. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών
Συγγραφέας:
Χιντορεάνου, Γκάμπριελ Αλεξάνδρου, Ίον
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρακάτω πτυχιακή μελέτη βασίζεται στο σύγχρονο κλίμα της αγοράς βιώσιμων αγροτικών τροφίμων. Σκοπός της μελέτης ήταν να βρεθεί η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών να δεχτούν τα βιώσιμα τρόφιμα και την προθυμία τους να πληρώσουν για τα χαρακτηρίστηκα αυτών των προϊόντων. Παρουσιάζονται προβλήματα που απασχολούν τον τομέα αγροτικής παραγωγής τροφίμων και της εφοδιαστικής και πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την εφαρμογή διαφόρων βιώσιμων πρακτικών. Τέλος, παρουσιάζεται πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει τα 3 κρίσιμα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αποσκοπούν την δημιουργία και χρήση της γνώσης που προσφέρει η κάθε μία για την βελτίωση και αναθεώρηση της χρήσης των τωρινών πρακτικών φτάνοντας στην δημιουργία πράσινης εφοδιαστική αλυσίδας και κλιματικά ουδέτερης παραγωγή τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Ποιότητα
Διατροφή - Οικονομικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
βιωσιμότητα, εφοδιαστική, Αγροτικά Προϊόντα
Περιγραφή:
70 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GABRIEL-ALEXANDRUHINDOREANU.pdf

2 MB