Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης του Covid-19

Πτυχιακή Εργασία 27914 306 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης του Covid-19
Συγγραφέας:
Κακομήτας, Σταμούλης-Άγγελος, Αναστάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωστάκης, Ιωάννης
Περίληψη:
Η ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες και προϊόντα. Η πανδημική κρίση του Covid-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων και στην παγκόσμια οικονομία, πιθανώς επιβαρύνοντας επιπλέον το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημικής κρίσης του Covid-19. Τα δεδομένα για την ερευνά αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων EU-SILC για την Ελλάδα την περίοδο 2019-2020. Ως μέγιστο περιθώριο σφάλματος ορίστηκε το 10% και διάστημα εμπιστοσύνης το 90%. Χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος μεταβλητών βασισμένο στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου λογιστικής παλινδρόμησης (logit) και επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο σχετικά με την στεγαστική διάσταση της ενεργειακής φτώχειας. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ως κύριες μεταβλητές που επηρεάζουν την ενεργειακή φτώχεια τον τύπο της κατοικίας, το πλήθος των δωματίων αυτής, τις δυσκολίες αποπληρωμής του ενοικίου ή του δανείου και το εισόδημα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Νοικοκυριά - Κατανάλωση ενέργειας
Λέξεις-κλειδιά:
Ελλάδα, πανδημική κρίση, παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας
Περιγραφή:
42 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

STAMOULIS-ANGELOSKAKOMITAS.pdf

672 KB