Τεχνοοικονομική και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων σε αστικό περιβάλλον. Η συμβολή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Ο 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλλιθέας

Μεταπτυχιακή Εργασία 27911 135 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνοοικονομική και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων σε αστικό περιβάλλον. Η συμβολή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Ο 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλλιθέας
Συγγραφέας:
Μητούλας, Κωνσταντίνος, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σωτηροπούλου, Αναστασία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πολυσύνθετη έννοια της ενέργειας και τον αντίκτυπό της
στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Η ενέργεια χρησιμοποιείται καθημερινά από
όλους τους ανθρώπους και είναι αυτή η οποία συγκροτεί αλλά και διατηρεί τις κοινωνίες.
Λόγω της σημαντικότητάς της, στην παρούσα εργασία διενεργήθηκε ενεργειακή μελέτη του 1ου
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας.
Τα κτίρια στην Ελλάδα γενικώς χαρακτηρίζονται ως ενεργοβόρα λόγω της χρήσης παλαιάς
τεχνολογίας με αποτέλεσμα την χαμηλή ενεργειακή τους κατάταξη και την αυξημένη εκπομπή
ρύπων στο περιβάλλον. Για την οικονομικότερη λειτουργία του κτιριακού τομέα αλλά και για την
προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται η εφαρμογή παρεμβάσεων με σκοπό την ενεργειακή
αναβάθμιση. Ο στόχος των αναβαθμίσεων είναι η σταδιακή μετατροπή των κτιρίων σε κτίρια
ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η
ενεργειακή κατάσταση του 1ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας και αναλύονται τα
προτεινόμενα σενάρια των ενεργειακών αναβαθμίσεων.
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η Τεχνοοικονομική και Ενεργειακή
Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων και συγκεκριμένα μελετάται ο 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Καλλιθέας. Για την εκπόνηση της μελέτης, της επιθεώρησης αλλά και των παρεμβάσεων
ακολουθήθηκαν οι αναλυτικές τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017) και έγινε χρήση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Κατανάλωση
Αστική ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Βιωσιμότητα, Ενεργειακή Κατανάλωση, τεχνοοικονομική μελέτη, ενεργειακή αναβάθμιση, πράσινα κτίρια
Περιγραφή:
90 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KONSTANTINOSMITOULAS.pdf

4 MB