Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οργανισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Μεταπτυχιακή Εργασία 27898 137 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οργανισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
Συγγραφέας:
Γιαννικόπουλος, Κωνσταντίνος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και συχνότερα ο όρος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation). Στην προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε κατά το δυνατόν τον όρο, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία αλλαγών, τις οποίες υιοθετεί ένας οργανισμός στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσει, με αυτόν τον τρόπο, σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής του.
Η τεχνολογία είναι ο θεμελιώδης λίθος για τη μετάβαση σε ένα νέο ψηφιακό κόσμο, αλλά η παραδοχή αυτή αποτελεί τη μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του έχει να κάνει με το ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία πολύπλευρη διαδικασία που στην ολοκλήρωση της βελτιώνει τη λειτουργία μιας επιχείρησης, διαμορφώνει την κουλτούρα της και προσφέρει επαυξημένη εμπειρία σε πελάτες, συνεργάτες και ανθρώπινο δυναμικό.
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί σήμερα ένα από τους σημαντικότερους και πιο κομβικούς στόχους κάθε Δημόσιας Διοίκησης άρα και της ελληνικής. Για την επίτευξη του, μέσα σε λίγα χρόνια, συστάθηκε διακριτό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλ/νιών και Ενημέρωσης (2017), αντικαταστάθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019), εκδόθηκε η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (2021) και εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (2021), με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως ένα από τους τέσσερις Πυλώνες του.
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δημόσιο Τομέα.
Αντικείμενο της αποτελεί η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ως μελέτη περίπτωσης, καθώς και η αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών, για το Δημόσιο τομέα, σχετικά με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης οργανισμών, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-08-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακός μετασχηματισμός
Περιγραφή:
72 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KonstantinosGiannikopoulos.pdf

2 MB