City Logistics (Εφοδιαστική Πόλεων): Σύγχρονα συστήματα εφοδιασμού αστικών κέντρων και κινητικότητας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της κινητικότητας και των ‘έξυπνων πόλεων'

Διδακτορική Διατριβή 27558 65 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
City Logistics (Εφοδιαστική Πόλεων): Σύγχρονα συστήματα εφοδιασμού αστικών κέντρων και κινητικότητας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της κινητικότητας και των ‘έξυπνων πόλεων'
Συγγραφέας:
Μπακογιάννη, Μαρία Αριστέα, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, επιδείνωσε τις επιπτώσεις των εμπορευματικών μεταφορών στην αστική βιωσιμότητα, με τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές να ανταγωνίζονται καθημερινά ως προς τη χρήση του δημόσιου χώρου με τους δημότες που κινούνται με τα οχήματά τους, καθώς και με τα οχήματα δημόσιας και δημοτικής χρήσης (λεωφορεία, οδοκαθαριστικά οχήματα κ.α.). Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης, αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής (πανδημία, επισιτιστική και ενεργειακή κρίση, κλιματική αλλαγή).Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποίησε εις βάθος μελέτη και των διαδικασιών των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών και της προόδου που έχει συντελεστεί σε αστικά συγκροτήματα, μέσω λεπτομερούς βιβλιογραφικής επισκόπησης, μελέτης περιπτώσεων και εντοπισμού άριστων πρακτικών διεθνώς. Στη συνέχεια, χαρτογράφησε και ανέλυσε τους παράγοντες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την απόδοση της λειτουργίας των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών στο αστικό περιβάλλον,επικεντρώνοντας στην Εφοδιαστική Τελικού Μιλίου.Στο τελικό της στάδιο, η διατριβή ανέπτυξε Οδικό Χάρτη με σκοπό την καθοδήγηση των ελληνικών δήμων ως προς την εφαρμογή των μέτρων και που προκρίθηκαν ως το κατάλληλο μίγμα παρεμβάσεων για την ελληνική πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα της πρωτογενούς έρευνας και συλλογής δεδομένων. Ως ζωτικής σημασίας πρώτο βήμα αποτελεί η αναγνώριση της σημασίας της Εφοδιαστικής Τελικού Μιλίου από τη Δημοτική Αρχή, γεγονός που βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις. Στη συνέχεια, προτείνεται η προσέγγιση όμορων Δήμων για τη διερεύνηση της δυνατότητας
σύνταξης «συνεχιζόμενου-ενιαίου ΣΒΑΚ», με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσον αφορά τις αναγκαίες επενδύσεις για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις (π.χ. θυρίδες, κέντρα μικρο-ενοποίησης κλπ.). Απαραίτητη είναι και η δημόσια διαβούλευση τόσο με τους δημότες όσο και με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή συναίνεση όσον αφορά την αποδοχή,συμμετοχή και εφαρμογή των παρεμβάσεων. Σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. Υπουργείο Μεταφορών), θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης ενός Ανεξάρτητου Φορέα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων Εφοδιαστικής Τελικού Μιλίου, πρόταση που υποστηρίζεται από τις επιχειρήσεις ως απόλυτη προτεραιότητα για να δεχτούν να μοιραστούν εταιρικά δεδομένα με τις Δημοτικές Αρχές, γεγονός απαραίτητο για τον επαρκή σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων.Ο βασικός στόχος που υλοποίησε η παρούσα διατριβή ήταν να παραχθεί όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση σχετικά με την Εφοδιαστική Τελικού Μιλίου και να καθοριστεί μια γενικά εφαρμόσιμη προσέγγιση, που θα συμπληρώνεται από ειδικές πρωτοβουλίες για πτυχές που αφορούν συγκεκριμένους δήμους, τοπικές επιχειρήσεις και τους κατοίκους, λαμβάνοντας υπόψη και τα τοπικά πολιτικά περιβάλλοντα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική
Λέξεις-κλειδιά:
βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, εφοδιαστική πόλης, οδικός χάρτης, Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παραδόσεις τελευταίου μιλίου
Περιγραφή:
387 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Maria_AristeaBakogianni.pdf

4 MB