Αποδοχή τεχνολογίας και εκπαίδευση χρηστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Μεταπτυχιακή Εργασία 27527 178 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποδοχή τεχνολογίας και εκπαίδευση χρηστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Συγγραφέας:
Κομπογιάννη, Δανάη, Θεόδωρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η χρήση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, γνωστών και ως drones, αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες, καλύπτοντας ένα ευρέος μη στρατιωτικών εφαρμογών, όπως επιθεώρηση κατασκευών και υποδομών, γεωργία ακριβείας, παράδοση αγαθών, εργασίες έρευνας και διάσωσης και παροχή ασύρματης σύνδεσης. Τα έξυπνα drones, που αποτελούν την επόμενη μεγάλη επανάσταση στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, αναμένεται να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εφαρμογών, ιδίως στις αστικές υποδομές.
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος αναφορών που ασχολείται με το θέμα της χρήσης των drones. Επομένως, θεωρείται αναγκαία μια ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας των drones και των εφαρμογών τους καθώς και η ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη χρήση τους. Βασικοί άξονες της εργασίας θα αποτελέσουν οι εφαρμογές των drones και οι προκλήσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί μια σαφή εικόνα του κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, για την διερεύνηση των περιοριστικών ορών άλλα και για την χρησιμότητα των drones, πραγματοποιήθηκε έρευνα με την μέθοδο των ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα διακινήθηκαν 92 ερωτηματολόγια μέσω του Google Form τα οποία προωθήθηκαν σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Έτσι, το δείγμα αποτελείτο αποκλειστικά από άτομα που δεν είχαν εμπειρία με τα μη επανδρωμενα συστήματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-04-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)
Λέξεις-κλειδιά:
ΣμηΕα
Περιγραφή:
84 σ.,εικ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DANAIKOMPOGIANNI.pdf

2 MB