Εξέλιξη χρήσεων & διαχείρισης γης στην περιοχή Αθαμανίου Άρτας

Πτυχιακή Εργασία 27521 74 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξέλιξη χρήσεων & διαχείρισης γης στην περιοχή Αθαμανίου Άρτας
Συγγραφέας:
Ψωράκης, Γεώργιος, Στυλιανός
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλειος
Περίληψη:
Το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το θέμα της παρούσης εργασίας είναι εκείνο της Οικονομικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης και σκοπός της είναι να αναλυθεί η εξέλιξη χρήσεων και ηδιαχείριση γης στην περιοχή Αθαμανίου Άρτας. Το υπό διερεύνηση θέμα είναι σημαντικό γιατί αφορά στην διαχείριση της γης και τη γενικότερη εξέλιξη στο Αθαμάνιο Άρτας σε ένα ευρύ βάθος χρόνου.Δια της παρούσας εργασίας επιχειρείται να φωτιστεί -σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τους νέους οικιστές του Αθαμανίου στο διάστημα λίγο πριν το 1800 και μέχρι σήμερα- το θέμα της διαχείρισης γης, της επιρροής αυτής στα οικονομικάτης περιοχής και των προοπτικών εξέλιξης που προκύπτουν από αυτήν.Η εργασία θα αναδείξει εν πολλοίς άγνωστες πτυχές της ιστορίας, δημογραφίας, οικονομίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και εν γένει εξελικτικής πορείας για το οικισμό Αθαμανίου Άρτας, ο οποίος, όπως θα αποδειχθεί μέσω της πρωτογενούς έρευνας, έχει υπάρξει κατά περιόδους σημαντικός και επίσης διαθέτει αξιόλογο δυναμικό για μία καλύτερη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία.
Η εργασία αποπειράται να απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται κυρίως με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του τόπου του Αθαμάνιου, δηλαδή από την προ-επαναστατική περίοδο μέχρι σήμερα, και αφορούν τις διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχειρίστηκε ο οικιστικός, αγροτικός και δασικός χώρος που συγκροτεί την ευρύτερη τοποθεσία, καθώς και τις προσωπικότητες που διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο. Μέσα από αυτή την πορεία θα εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες που επηρέασαν την οικιστική και αγροτική ανάπτυξη της περιοχής των Τζουμέρκων, στην οποία ανήκει και ο οικισμός μελέτης.
Μεθοδολογικάη ανά χείρας ερευνητική ανάθεση συνδυάζει την πρωτογενή έρευνα ιστορικών και άλλων πηγών με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε σύμφωνα με τους οικονομικούς, οικολογικούς, κοινωνικούς και ιστορικούς κανόνες ανάλυσης δεδομένων.
Για την ολοκλήρωση αυτής της Πτυχιακής Εργασίας έγινε έρευνα σε:
(α) Άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις και εν γένει έντυπα εθνολογικού, δημογραφικού και ιστορικού χαρακτήρα με στοιχείο αναφοράς την ευρύτερη περιοχή του Αθαμανίου Άρτας.
(β) Βιβλία σχετικά με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό του υπό διερεύνηση τόπου
(γ) Γραπτά αρχεία συγγενικών του συγγραφέα προσώπων που κατάγονταν και έζησαν στο Αθαμάνιο, με βασικό το προσωπικό αρχείο του κ. Βασιλείου Ψωράκη.πρώην Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.
(δ) Προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, με κυριότερους τον κ. Ψωράκη Στυλιανό και τον κ. Γεώργιο Σχωρτσανίτη, διευθυντή Δημοτικού Σχολείου δάσκαλο από το Αθαμάνιο, και τον Αποστόλη Τυρολόγο σημερινό Αντιδήμαρχο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και πρώην Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

Οι κατηγορίες των προσωπικών αρχείων και προφορικών πληροφοριών έχουν εξέχουσα αξία, διότι οι γραπτές και προφορικές μαρτυρίες συγκαταλέγονται στην ιστορική υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την επιστήμη της λαογραφίας, της οικιακής οικονομίας, της κοινωνιολογίας, κλπ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-04-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Χρήση γης
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Αγροτικός Χώρος
Περιγραφή:
81 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiosPsorakis.pdf

4 MB