Τραπεζικός ψηφιακός μετασχηματισμός και μεθοδολογία Agile διαχείρισης έργων. Η περίπτωση της Alpha Bank.

Μεταπτυχιακή Εργασία 27516 145 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τραπεζικός ψηφιακός μετασχηματισμός και μεθοδολογία Agile διαχείρισης έργων. Η περίπτωση της Alpha Bank.
Συγγραφέας:
Φιλιόπουλος, Πέτρος, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας δημιουργεί νέα και εξαιρετικά
περίπλοκα περιβάλλοντα. Ο κόσμος μας επηρεάζεται δραστικά από αυτές τις
εξελίξεις. Ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία πληροφοριών συνδέεται στην
καθημερινή μας ζωή δημιουργεί νέα ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα κατανόησης
αυτών των νέων αλλαγών.
Ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει γίνει
ψηφιακό, η τραπεζική όμως δεν είναι διαφορετική.
Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στο ρυθμό που κάθε χώρα ή κλάδος υιοθετεί τις
ψηφιακές τεχνολογίες και μεταμορφώνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα.
Σε αυτή τη διατριβή θα επικεντρωθούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα στις προσπάθειες της Alpha
Bank, να υιοθετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και να μετασχηματίσει το προφίλ της
και τον τρόπο συνεργασίας της με τους πελάτες της.
Θα υπάρξει έρευνα σχετικά με το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Alpha
Bank και πώς η Agile μεθοδολογία έναντι της Waterfall μεθοδολογίας, βοηθά στην
υλοποίηση έργων στην ψηφιακή τραπεζική. Επιπλέον, μέσω της βιβλιογραφικής
επισκόπησης θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά κάθε μεθοδολογίας καθώς και τα
κύρια προβλήματα που αντιμετώπισε η τράπεζα και μπορεί να είναι αναστολείς
καινοτομίας μέσω του Agile. Η μεθοδολογία Agile είναι ένας σύγχρονος τρόπος
συνεργασίας με έργα λογισμικού και παραδοσιακά οι τράπεζες είναι πιο
συντηρητικές στην λειτουργία τους, επομένως η υιοθέτηση του Agile σε έργα
ψηφιακής τραπεζικής καθώς και τα αποτελέσματά της, είναι θέμα έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-04-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Αυτοματισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Περιγραφή:
72 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PETROSFILIOPOULOS.pdf

1 MB