Τα σύγχρονα Ολυμπιακά Μουσεία στην Ελλάδα ως τόπoι αθλητικής ιστορίας, πολιτιστικής μνήμης και ολυμπιακής παιδείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 27266 66 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα σύγχρονα Ολυμπιακά Μουσεία στην Ελλάδα ως τόπoι αθλητικής ιστορίας, πολιτιστικής μνήμης και ολυμπιακής παιδείας
Συγγραφέας:
Μπαλτάση-Ματσιμάνη, Μαρία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη, στο ευρύ κοινό, των τριών
σύγχρονων Ολυμπιακών Μουσείων της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται στην Αρχαία
Ολυμπία (Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων), στη Θεσσαλονίκη (Ολυμπιακό
Μουσείο Θεσσαλονίκης) και στην Αθήνα (Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας). Πρόκειται
για μια κατηγορία μουσείων, πέρα από τα συμβατικά και γνωστά μουσεία που
διαθέτει η χώρα μας, τα Ολυμπιακά Μουσεία. Τα παραπάνω μουσεία
«αφηγούνται» μέσα από τα εκθέματά τους την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων
και των αθλητών τους και διοργανώνουν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά
προγράμματα, στοχεύοντας στη γνωριμία του κοινού με τον Ολυμπισμό και τις αξίες
που πρεσβεύει, επιδιώκοντας να εμπνεύσουν τις νέες γενιές.
Ο απώτερος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η προσπάθεια ανάδειξης της
ταυτότητας αυτών των μουσείων, καθώς αποτελούν χώρους αθλητικής ιστορίας,
πολιτιστικής μνήμης και ολυμπιακής παιδείας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
στηρίζεται, κυρίως, στις δομημένες ερωτήσεις που τέθηκαν στους αρμόδιους των
μουσείων, οι οποίοι, μέσα από την τεχνογνωσία τους, έφεραν στο φως
πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι καταχωρισμένες σε καμία ιστοσελίδα και σε
κανένα έντυπο υλικό.
Συμπεραίνεται ότι τα Ολυμπιακά Μουσεία προσελκύουν, πρωτίστως, τη μαθητική
κοινότητα, καθώς, με τη βοήθεια ειδικού επιστημονικού προσωπικού που κάθε
μουσείο διαθέτει, προωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τον ολυμπισμό
και τα ιδανικά του, μεταλαμπαδεύοντας την ολυμπιακή παιδεία στα νέα παιδιά από
τα πρώτα κιόλας χρόνια της μαθητικής τους ζωής. Τέλος, η ανάλυση SWOT
συμβάλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας, όχι μόνο αναφορικά με τον
τρόπο λειτουργίας κάθε μουσείου, αλλά και με τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης
των θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει το κάθε ένα ξεχωριστά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Μουσεία - Ελλάδα
Αθλητισμός - Ελλάδα
Ολυμπιακοί αγώνες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ολυμπιακοί Αγώνες
Περιγραφή:
-125 σ.,εικ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIABALTASI-MATSIMANI.pdf

2 MB