Η διοίκηση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

Μεταπτυχιακή Εργασία 27216 48 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διοίκηση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων
Συγγραφέας:
Βουγά, Μαρία, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κέφης, Βασίλειος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, που εργάζονται σε δομές Δια Βίου Μάθησης. Χρησιμοποιήθηκε βολική δειγματοληψία για τη συγκέντρωση του δείγματος, το οποίο αποτέλεσαν 96 εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές θεωρούν πολύ σημαντική την επιμόρφωση σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς αυτή συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη τους. Αισθάνονται ικανοποιημένοι από την διδασκαλία ως επαγγελματική ιδιότητα και νιώθουν πληρότητα που απορρέει από την άσκηση του διδακτικού τους έργου. Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο τους αφορούν τις υποδομές του εκπαιδευτικού οργανισμού που είναι ελλιπείς καθώς και η προβληματική επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς και τη διοίκηση. Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία και πληρώνουν μόνοι τους. Φαίνεται ότι η κεντρική διοίκηση δεν φροντίζει για την εκπαίδευσή τους. Δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε μέτριο βαθμό στη διαμόρφωση στόχων και κατευθύνσεων, όμως, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον τρόπο επιλογής και στελέχωσης των Εκπαιδευτών στην Ελλάδα και τέλος δεν γνωρίζουν αν αξιολογούνται. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων αναπτύσσουν και διατηρούν μία καλή σχέση με τη δομή, στην οποία εργάζονται. Το αποτέλεσμα αυτό φανερώνει το δέσιμο με την εκπαιδευτική μονάδα και την αντίθεσή τους με την κεντρική διοίκηση. Η μονάδα, ως ένας οργανισμός, φαίνεται ότι έχει πετύχει να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό του, και το παρακινεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση ενηλίκων - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση ενηλίκων, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Περιγραφή:
93 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIAVOUGA_.pdf

2 MB