Έμφυλες ανισότητες: το φαινόμενο του άνδρα νηπιαγωγού. Απόψεις και στάσεις νηπιαγωγών

Μεταπτυχιακή Εργασία 27210 35 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έμφυλες ανισότητες: το φαινόμενο του άνδρα νηπιαγωγού. Απόψεις και στάσεις νηπιαγωγών
Συγγραφέας:
Μαλιώτα, Παναγιώτα, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κασάπη, Σοφία
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει τίτλο «Έμφυλες ανισότητες: το φαινόμενο του άνδρα νηπιαγωγού. Απόψεις και στάσεις νηπιαγωγών». Κύριο σκοπό της έρευνας αποτελεί η αναζήτηση των λόγων που οδηγούν στο μικρό ποσοστό αντιπροσώπευσης των ανδρών στο επάγγελμα του/της νηπιαγωγού. Επιπλέον, ερευνήθηκαν και οι στάσεις που κρατούν απέναντι στους άνδρες νηπιαγωγούς τόσο οι συνάδελφοι όσο και οι γονείς των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, σκοπό αποτέλεσε και η διερεύνηση των κοινωνικών στερεοτύπων και αντιλήψεων που αφορούν το φύλο των νηπιαγωγών. Τέλος, αναζητήθηκαν τρόποι επίλυσης των έμφυλων ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι άνδρες νηπιαγωγοί κυρίως. Η διαδικασία της έρευνας έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης με εν ενεργεία νηπιαγωγούς και των δύο φύλων αλλά και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ποιοτική – ημιδομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν αρκετούς λόγους που αποτρέπουν τους άνδρες να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού, κυρίως λόγω των κοινωνικών αντιλήψεων της κοινωνίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Προσχολική
Νηπιαγωγοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικά στερεότυπα, άνδρας νηπιαγωγός, αντιλήψεις, φύλο, απόψεις νηπιαγωγών
Περιγραφή:
78 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PANAGIOTAMALIOTA.pdf

2 MB